Region Jnkpings ln Sex- och samlevnadsundervisning
plus.rjl.se/sexochsamlevnad

Biologi - sex och samlevnadsundervisning

Innehåller de delar i kursplanerna som är tillämpliga i sex- och samlevnadsundervisningen på olika nivåer i skolan.

Grundskolan

Undervisningen i de naturorienterade ämnena ska behandla följande centrala innehåll.

I årskurserna 1-3


Kropp och hälsa:

 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Människans kroppsdeler, deras namn och funktioner

Berättelser om natur och naturkunskap:

 • Skönlitteratur, myter och konst
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll.

I årskurserna 4-6


Kropp och hälsa:

 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion
 • Frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Biologins metoder och arbetssätt:

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

I årskurserna 7-9
 

Kropp och hälsa:

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
 • Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Virus, bakterier, infektioner och smittspridning.
 • Antibiotika och resistenta bakterier.
 • Människans sexualitet och reproduktion.
 • Frågor om identitet, jämställdhet, reletioner, kärlek och ansvar.
 • Metoder att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
 • Evolutionens mekanismer och uttryck.
 • Ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö.
 • Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Biologins metoder och arbetssätt:

 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • Källkritisk granskning av information och argument som elever möter i olika källor.
 • Samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

Gymnasieskolan

 • Undervisningen i ämnet biologi ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av biologins betydelse i samhället, till exempel för livskvalitet och hälsa genom medicinen, och för skyddandet av jordens ekosystem genom ekologin.
 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld med evolutionsteorin som grund.
 • I undervisningen ska aktuell forskning och elevernas upplevelser, nyfikenhet och kreativitet tas till vara.
 • Undervisningen ska också bidra till att eleverna, från en naturvetenskaplig utgångspunkt, kan delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor och ställningstaganden.

Kontaktperson

Therese Rostedt
Folkhälsoplanerare
Folkhälsa och sjukvård, 
Landstinget i Jönköpings län

070-211 31 97

Kursplaner och styrdokument

Metodstöd 

Uppdaterad: 2017-02-06
Therese Rostedt, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling