Region Jnkpings ln Sex- och samlevnadsundervisning
plus.rjl.se/sexochsamlevnad

Modersmål - sex- och samlevnadsundervisning

Innehåller de delar i kursplanerna som är tillämpliga i sex- och samlevnadsundervisningen på olika nivåer i skolan.

Grundskolan

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

I årskurserna 4-6

Berättande texter och sakprosatexter:

 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modermålet talas.
 • Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor

Språkbruk:

 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ords och begrepps nyanser och värdeladdning
 • Synonymer och motsatsord.

Kultur och samhälle:

 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

I årskurserna 7-9

Berättande texter och sakprosatexter:

 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modermålet talas.
 • Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Språkbruk:

 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ords och begrepps nyanser och värdeladdning
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

 

 Kontaktperson

Therese Rostedt
Folkhälsoplanerare
Folkhälsa och sjukvård, 
Landstinget i Jönköpings län
 
070-211 31 97 

Kursplaner och styrdokument

Metodstöd

Samlingsida med metodstöd för sex- och samlevnadsundervisning 

Uppdaterad: 2017-01-11
Therese Rostedt, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling