Region Jnkpings ln Sex- och samlevnadsundervisning
plus.rjl.se/sexochsamlevnad

Engelska - sex- och samlevnadsundervisning 

Innehåller de delar i kursplanerna som är tillämpliga i sex- och samlevnadsundervisningen på olika nivåer i skolan.

Grundskolan

Syfte

Genom undervisningen i engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga attreflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

I årskurs 1-3

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden.

I årskurs 4-6

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden.

I årskurs 7-9

Kommunikationens innehåll:

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter samt relationer och etiska frågor
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser.

Gymnasieskolan

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla.

Ämnesplan för ämnet engelska

Kunskaper i engelska

 • ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang.
 • kan ge nya perspektiv på omvärlden och ökade möjligheter till kontakter.
 • ge större förståelse för olika sätt att leva.

Ämnets syfte:

 • Undervisningen i engelska ska syfta till att eleverna utvecklar språk- och omvårdnadskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och för olika syften.
 • I undervisningen ska eleverna möta talad och skriven engelska av olika slag
 • I undervisningen få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter och kunskaper
 • Ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

 • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv
 • aktuella områden
 • händelser och händelseförlopp
 • tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor
 • relationer och etiska frågor
 • levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner
 • sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

 

 

Kontaktperson

Therese Rostedt
Folkhälsoplanerare
Folkhälsa och sjukvård, 
Landstinget i Jönköpings län
 
070-211 31 97 

Kursplaner och styrdokument

Metodstöd

Samlingsida med metodstöd för sex- och samlevnadsundervisning 

Uppdaterad: 2017-01-11
Therese Rostedt, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling