Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vårdrelaterade infektioner (VRI) - Mätningar

PPM VRI

Årets punktprevalensmätning av VRI genomförs onsdag 20 mars 2019 i slutenvården.

Alla patienter som är inneliggande denna morgon ska registreras.

Här hittar du instruktioner

Protokoll

Protokollen skickas med interposten till Sofia Wetterbrandt, Smittskydd Vårdhygien Länssjukhuset Ryhov

Vid frågor kontakta Sofia telefon 010-242 5991 eller Andreas telefon 010-242 5977

SKL har beslutat att genomföra en nationell punktprevalensmätning (PPM) per år från och med 2015.

Infektionsverktyget
 

Resultat Infektionsverktyget

Övergripande rapporter på sjukhusnivå (ppt)

Infektionsverktyget är ett nationellt system för kontinuerlig registrering av vårdrelaterade infektioner. Registreringen är kopplad till läkemedelsmodulen i Cosmic och går kortfattat ut på att man vid antibiotikaordination anger vilken typ av infektion man behandlar.

Inrapporterad data följs upp via Infektionsverktygets rapportverktyg (länk nedan). Inloggning sker med SITHS-kort. Sätt i kortet innan du klickar på länken. Välj sedan "Logga in med säkerhetstjänsterna" och ange din SITHS-kortkod. https://infektionsverktyget.sjunet.org

Läs mer här:
Systemsida på intranätet

http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Infektionsverktyget/

 

Våren 2018 genomfördes mätningen i Region Jönköpings län 21 mars

Här hittar du SKLs presentation av de nationella resultaten:
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/matningavskadorivarden/matningvardrelateradeinfektioner.2333.html

Resultat från tidigare mätningar presenteras här:
PPM VRI-data för 2011 - 2014 (ny sida)

 


 

 

 

 

Ansvarig

Sofia Wetterbrandt
Hygiensjuksköterska

010-24 259 91

Andreas Lägermo
Strama-koordinator

010-24 259 77

 

Mer information

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2019-03-13
Sofia Wetterbrandt, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion