Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Undantag från basläkemedel

Vårdenheter inom vårdval betalar förmånskostnaden för basläkemedel för de som valt vårdenheten oavsett förskrivare. Förmånskostnaden för receptförskrivna läkemedel (basläkemedel) betalas av vårdenheten inom vårdval med följande undantag:

  • Läkemedel (7-ställig ATC-kodsnivå) där riktlinjerna är att Landstingets årskostnad för enskilt läkemedel ska överstiga 0,5 miljoner kronor och primärvårdens förskrivning vara mindre än 30 procent. Båda kriterierna ska vara uppfyllda. Förmånskostnaderna belastar i det fallet klinik (sjukhusspecifika läkemedel) eller Landstinget centralt.
  • Läkemedel som uppenbart är sjukhusspecifika är undantagna från listan över basläkemedel.

Läkemedelskommittén reviderar listan med undantag från basläkemedel en gång om året.

Nyregistrerade läkemedel kan tillföras listan när det är aktuellt och löpande under året.

Undantag från basläkemedel 2018 (Diver)

Nytt för i år är att ovan presenteras i en rapport i Diverportalen vilket medger möjlighet till urval. Behörighet till fliken Läkemedel krävs.

Kontakt

Mårten Lindström
Läkemedelskommitténs ordförande
010-242 41 91

 

Uppdaterad: 2018-09-13
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion