Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Biverkningsrapportering av läkemedel

Läkemedelskommittén i Region Jönköpings län har tagit fram riktlinjer för biverkningsrapportering, se Biverkningsrapportering, Kvalitet och Säkerhet (Riktlinjer för ordination och hantering av läkemedel)

Mer information om biverkningsrapportering finns på Rapportera biverkningar, Läkemedelsverket (nytt fönster) och på Biverkningsrapportering, Vårdhandboken (nytt fönster)

Vid biverkan kan också ett övervägande göras om skadan bör rapporteras till Läkemedelsförsäkringen (nytt fönster)

Kontakt

Mårten Lindström
Läkemedelskommitténs ordförande
010-242 41 91

Läkemedelsverket
Enheten för läkemedelssäkerhet
Biverkningsgruppen
Box 26
751 03 Uppsala

Uppföljning

Biverkningsrapportering - uppföljning

Uppdaterad: 2018-12-17
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion