Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Revideringar

Utgåva 8

Dokumentet är genomgånget och uppdaterat.  Reviderad riskbedömningsblankett, tabell med exempel på läkemedel med bestående toxisk effekt. Excel-fil med läkemedel som har skyddsinformationsblad på FASS. Rekommendera gå igenom riktlinjerna vid arbetsmiljörond. Uppdatering gällande spill och tvätt.

Utgåva 7

Dokumentet är genomgånget och uppdaterat. Justeringar när det gäller iordningställande och administrering av parenterala läkemedel, rekommendation att använda filterkanyl och Luer-Lock spruta.

Utgåva 6.

Dokumentet är genomgånget och uppdaterat. Bilaga 1 är borttagen och beskriven i löpande text.

Utgåva 5.

Dokumentet är genomgånget och uppdaterat. Inga större ändringar är gjorda

Utgåva 4.

Dokumentet är ytterligare anpassat till nya författningen AFS 2005:05 och några förtydliganden gällande skyddsinformation och avfall, tvätt och städ är gjorda.

Mer information

Detta är ett underdokument till Riktlinjer för läkemedel med bestående toxisk effekt

Uppdaterad: 2017-03-23
Julia Nagy, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service