Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Utbytbarhetslista läkemedel

Utbytbarhetslista - Övergripande

För att underlätta hantering av läkemedel på länets vårdenheter har Läkemedelskommittén utarbetat en "utbytbarhetslista" som kompletterar Läkemedelsverkets utbytbarhetslista. Den visar preparat som inte finns med på Läkemedelsvekets lista, men som av länets kliniska apotekare bedömts vara utbytbara på länets sjukhus.
Utbytbarhetslistan uppdateras årligen och godkänns av läkarrepresentanter från Läkemedelskommittén.

Utbytbarhetslista - Ögondroppar

Inom länets tre sjukhus finns en kompletterande utbytbarhetslista för ögondroppar, godkänd av Ögonkliniken.

Kontakt

Sofia Tidstrand
apotekare
010-242 34 80

Uppdaterad: 2018-10-30
Sofia Tidstrand, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service