Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Samverkan med läkemedelsindustri

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech utarbetat en ny gemensam överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Denna ersätter tidigare överenskomna regler om samverkan som SKL haft separat med respektive branschorganisation.

Region Jönköpings län har lokala rutiner för samverkan

Kontakt

Mårten Lindström
Läkemedelskommitténs ordförande
010-242 41 91

 

Uppdaterad: 2017-04-28
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion