Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Privera för privata vårdgivare

Privera är Region Jönköpings läns system för att beräkna ersättning till privata vårdgivare för utförda besök.

Under senaste året har Privera reviderats som system i syfte att öka säkerheten i användandet och för att erhålla ett mer förvaltningsbart system.

Aktuell information

Privera 2.0 driftsattes den 25 april 2018. Inom kort (slutet av sep-början oktober 2018) kommer inloggningsbilden att se något annorlunda ut. Detta berör dock inte Priveras användare utan det är fortfarande inloggning med användarnamn och lösenord som är aktuell. Inloggningsmanualen har dock reviderats för att spegla det aktuella förhållandet.

Den 24 oktober 2018 kommer en uppgradering ske av systemet till Privera 2.1. I samband med installationen kommer systemet vara stängt för användning mellan kl 8.00-12.00. För vårdgivare innebär Privera 2.1 endast begränsade förändringar, det mesta är sig likt jämfört med tidigare version. Eftersom förändringarna är så små har ingen ny användarmanual behövt tas fram.

Stöd och support

Användarmanual Privera 2.1

Inloggningsmanual, rev 2018-09-18

Teknisk support

Privata vårdgivare med vårdavtal med Region Jönköpings län kan kontakta Kundservice på IT-centrum för teknisk support, 010-241 41 41eller

Användar support

Carina Krig, område ekonomi, Verksamhetsstöd och service, Region Jönköpings län, 010-243 50 78 eller

Logga in

Instruktioner för inloggning finns i inloggningsmanualen.

Inloggning sker via Region Jönköpings läns applikationsportal:

Region Jönköpings läns applikationsportal (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-10-16
Cecilia Jönsson, Ekonomi, Verksamhetsstöd och service