Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Om Barn och kultur

Kultur är livsviktigt!

Från det att vi är barn kan konsten och kulturen hjälpa oss att förstå oss själva och vår omvärld. Genom att lära oss mer om oss själva, om vår nästa och om vår omvärld utvecklar vi även vår förmåga till empati.

Barnkonventionen ger alla barn rätt till kultur. Det handlar då bland annat om barnens rätt till kulturutbud och rätten till yttrandefrihet. Barn ska få tillgång till professionell kultur men också ges möjligheten till eget skapande.

Uppdaterad: 2018-05-24
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion