Region Jnkpings ln Barndialogen
plus.rjl.se/samverkan

Reflektioner från Barnrättsdagarna 2015

Några reflektioner från oss som deltog den 14-15 april 2015:

Vad är en kränkning? När vi talar om kränkningar är det viktigt komma ihåg att det alltid är den som upplever att man blivit kränkt som har mandat att bestämma om man blivit utsatt för en kränkning. Hur pratar vi inom Region Jönköpings län om vad kränkningar är?  Hur undviker vi att människor som vi kommer i kontakt med utsätts för kränkningar?

Barnrättsbyrån i Stockholm höll ett mycket engagerat seminarium om sitt arbete för barn som trillar mellan stolarna. De arbetar likt personliga ombud och hjälper barn att föra sin talan och bevaka barnets rätt att få hjälp och stöd från myndigheter. Det handlar om mycket utsatta barn, hemlösa barn, barn som lever i mycket dysfunktionella miljöer och barn som blivit övergivna av sina föräldrar o.s.v. Finns dessa barn i vår region och vem tillvaratar i så fall dessa barns behov av stöd i vår region?

Vid ett seminarium belystes frågan om hur unga människor med funktionsnedsättningar upplever myndighetsutövningen vid utredning av personlig assistans. Att bara prata om alla sina svårigheter på ett detaljerat sätt med en handläggare som man egentligen inte har någon relation till är svårt. Tänker vi på att prata med barn som har stora behov av stöd om hela livet? Inte bara det som är svårt och problematiskt utan också om det som är glatt och ljust? Man ska inte alltid behöva känna sig som ett stort problem.

I ett seminarium om barns utsatthet på nätet med journalisten Caroline Engvall belystes många viktiga frågor: Varför man skickar ut lättklädda eller nakna bilder på nätet? Hur tänker man och vad ger det barnet som lägger ut bilder.  Hur kan man identifiera hot och brott på nätet? Caroline betonar vikten av att intressera sig och engagera sig i barnens data vanor på samma sätt som man frågar vad som hänt i skolan, kan man fråga om vad som hänt på nätet i dag? Boktips: Caroline Engvall: Virtuell våldtäkt.

Gilla mig! Om självbild, relationer och jakten på ”likes” – en levande och uppskattad föreläsning av Cajsa Tengblad, Kaxholmen. Det handlar om att minska glappet mellan ideal och verklighet. Du blir aldrig färdig men det är som det ska vara. Att inte tycka om sig själv är ett handikapp. Självkänslan utvecklas när man lyfter bort fokus från sig själv till att hjälpa andra med deras behov. Den mesta uppmuntran får en människa före 6 års ålder. Vi behöver mer av uppmuntran hela livet. Utan självkänsla är det svårt att ta emot bekräftelse. Ungdomar frågar ofta om hur man får en relation att fungera. Var sann och rädd om dina relationer! Cajsa Tengblad har ett självhjälpsmaterial i form av en bok med studieplan. Går att beställa från

En enkel resa till Sverige – All excluded? Göteborgs Räddningsmission med Ulrika Falk som föredragshållare gav en beskrivning av EU migranter och deras utsatthet. En bild gavs av romers situation då de står helt utanför det sociala skyddsnätet. Eftersom romerna i Göteborg har sina barn med sig har man satsat på att erbjuda öppen förskola, tillfälligt boende för barnfamiljer, mötesplatser och ge stöd i kontakt med skola, sjukvård och myndigheter. Man ger samhällsinformation, kurs i svenska på grundnivå i samverkan med Faktum. Hjälper till med basbehov i form av kläder, mat och medicin. Man jobbar på att föräldrar ska förstå barnens behov av skolgång. Ambitionen i arbetet är långsiktighet. På vilket sätt stöder vi romer i vår region?

Regeringens arbete med barnrättsfrågor. Barn, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér talade. Några axplock. Barnkonventionen kommer att bli lag i Sverige. Erfarenheter från Norge där Barnkonventionen är lag tas tillvara. FN har granskat Sverige och konstaterar att det är ett bra land att växa upp i men flera synpunkter har framförts:

  • Barn i socioekonomiskt utsatta situationer t.ex. har det svårt. Skolorna måste göra mer mot kränkningar och regeringen har för avsikt att stärka elevhälsan. Barn med funktionshinder är särskilt utsatta vilket regeringen kommer jobba vidare med. Barns rättighet i genomförande är ojämlik och ser olika ut i olika delar av landet. Mandat och ansvar för frågorna varierar. SKL delar ansvar för detta tillsammans med andra. Inkorporering av Barnkonventionen är en viktig process.
  • Socialtjänsten har idag stor omsättning på personal. Samordnare Cecilia Grevfe jobbar med frågan i hela landet och ska avge en första rapport nu till sommaren 2015. Olika ekonomiska incitament ska införas. Socialstyrelsen och Barnombudsmannen ska ta fram metoder för att möta barns behov på ett bättre sätt.

Kristina Brengesjö, bitr. verksamhetschef, Habiliteringscentrum Jönköping.

Susanne Nykvist, Vårdutvecklare, BUM Huskvarna.

Pernilla Bjerstedt, Specialistsjuksköt. Jönköping.

Noomi Carlsson, Processledare barn och unga, Folkhälsa och sjukvård.

 

Uppdaterad: 2018-05-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion