Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Planerade möten 2018

2018-01-18 kl 09.00-11.00

2018-05-08 kl 09.00-11.00

2018-09-24 kl 14.00-16.00

Planerade möten 2019

2019-01-17 kl 08.30-10.30

Uppdaterad: 2019-08-21
Pirjo Väätäjä, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion