Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Ledamöter styrgrupp

 • Veronica Ottosson, sammankallande
 • Ann-Charlotte Lilja, primärvården
 • Berit Axelsson, VO Kirurgi
 • Ann Grännö Alm, VO Medicin
 • Anna-Maria Norén, Habiliteringscentrum
 • Linda Ceder, BUP
 • Mariana Ekman, Rehabmedicin
 • Eva Niklasson, Medicinsk diagnostik
 • Marie Golsäter, Barnhälsovården
 • Katarina Johansson, Psykiatri vuxen
 • Jenny Freding, Verksamhetsstöd och service
 • Elinor Petersson, Folkhälsa projekt
 • Elizabeth Muhic, Barnskyddsteamet
Uppdaterad: 2019-08-13
Pirjo Väätäjä, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion