Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Forskningsnytt från Region Jönköpings län

Nya forskningsresultat produceras kontinuerligt inom Region Jönköpings län. Här får du ett urval av de senaste nyheterna.

Februari 2018

Kortisonkräm är bäst för hud som utsatts för strålning

Operation och strålterapi är likvärdig behandling vid prostatacancer

November 2017

Ny forskning om Borrelia kan leda till säkrare och snabbare diagnos

Oktober 2017
15 medarbetare i Region Jönköpings län disputerar 2017

Ett av Skandinaviens största fästingforskningsprojekt drivs från Region Jönköpings län

Forskning ger ny kunskap vid undersökning av gallvägar och bukspottkörtel

Juni 2017
Rökning ger sämre förutsättningar för tandimplantat

Maj 2017
Samarbete mellan tandvård och sjukvård ger barn med funktionsnedsättning bättre förutsättningar till en bra munhälsa

April 2017
Träning bra för unga hjärtan

December 2016

Handeksem - en risk i sjukvården

Oktober 2016

Längre behandling vid bröstcancer gör skillnad

Augusti 2016

En studie har genomförts som visar att så kallat ”idrottshjärta”, en fysiologisk anpassning av hjärtat vid långvarig regelbunden träning, kan utvecklas redan under tonåren.

Juli 2016

Påvisning av Escherichia coli med Realtids PCR - en snabb och enkel metod
Malin Lager, biomedicinsk analytiker och doktorand på Laboratoriemedicin, är en av dem som utfört studien.

Maj 2016

Från kunskap till handling
Anette Peterson har forskat på hur nationella kvalitetsregister kan användas i systematiskt kvalitetsarbete

Mars 2016

Forskning visar att försämrad allmänhälsa, tidigare tandlossning samt rökning kan påverka tandimplantatens överlevnad negativt.

Tre sprutor istället för 36 - ny metod för allergivaccinering
Går det att behandla svår björk- och gräsallergi med en tusendel av vaccindosen och tre injektioner under två månader, istället för ett trettitiotal under tre år? Det är frågan som en forskargrupp vid Allergicentrum Region Östergötland och Linköpings universitet tillsammans med kollegor från Region Jönköpings län studerar.

Februari 2016

Ny genetisk markör har kopplats till överlevnad efter stamcellstransplantation
Studiens resultat tyder på att genetisk variation inom MORC4 kan vara av betydelse för utfallet efter en stamcellstransplantation, som kan ge prognostisk information inför en stamcellstransplantation.

December 2015

Genetiska förändringar i cellernas energicentrum ger ny kunskap om bröstcancerutvecklingen
Vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping pågår forskning kring bröstcancer. I en studie med vietnamesiska patienter har forskarna hittat skillnader och unika genetiska förändringar i mitokondrierna – cellernas energicentrum.

Regionen gjorde unik operation av kroppspulsåder
I september 2015 opererades 65-årige länsbon Gustaf för ett bråck på stora kroppspulsådern som riskerade att brista. Kärlkirurgerna i Region Jönköpings län blev först i världen att tillämpa ny operationsteknik för ett tidigare mycket svårt och riskabelt ingrepp.

November 2015

Låg risk att bli smittad av Anaplasma vid fästingbett
Studie av Anna J Henningsson, Region Jönköpings län

Biomarkör som predikerar sämre överlevnad bland patienter med tjock- och ändtarmscancer även efter operation
Studie av Renate Slind Olsen

Unik strategi kan upptäcka sjukdom tidigt
Ett internationellt forskarteam lett från Linköpings universitet, med deltagare från Region Jönköpings län, lanserar en unik strategi för att upptäcka sjukdomsförlopp i dess allra tidigaste fas. Studien publiceras nu i amerikanska tidskriften Science Translational Medicine.

Oktober 2015
Det är möjligt att förutsäga sjuklighet och dödlighet på gruppnivå genom tidig hälsoundersökning. Lars-Göran Persson, distriktsläkare på Habo Vårdcentral och forskare, Futurum, har tillsammans med kollegor forskat på mäns hälsa.

Juni 2015
Vetenskapligt pris till specialistläkare på Länssjukhuset Ryhov, Carolina Sundh på öron-näs-halskliniken, Länssjukhuset Ryhov, har undersökt resultatet på kort och lång sikt av operationer av sneda nässkiljeväggar. Hennes vetenskapliga arbete som ST-läkare har belönats med första pris vid Svensk öron-näs-halsförenings dagar i Stockholm i maj.

Maj 2015
Gult kort underlättar rätt beslut: Kan vi undvika att patienter utsätts för onödiga operationer eller skickas hem från akutmottagningar med brusten blindtarm? Kan tiotusentals vårddygn och skiktröntgen av patienter med misstänkt blindtarmsinflammation ersättas av en snabb och strukturerad klinisk undersökning av läkare? Svaret är ja.

Mars 2015
Prov på barn kan hindra utbrott: En ny studie inom Region Jönköpings län visar att möjligheten att ställa diagnosen tarminfektionen Enterohemorragisk E. coli (EHEC)  kan förbättras genom att införa provtagning hos alla barn under tio år som söker vård med mag- och tarmsymtom. Därmed kan även smittspridning och utbrott hindras.

Februari 2015
Vilken hudkräm är bäst för huden i samband med strålbehandling vid bröstcancer? Kan en kräm innehållande kortison lindra strålskadorna bättre? Det vill Marianne Maroti, överläkare, onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, ta reda på i en behandlingsstudie

December 2014
Nytt vårdprogram förändrar omhändertagandet av män med prostatacancer  PSA, prostataspecifik antigen, är det blodprov för upptäckt av prostatacancer som män bör ta från cirka 50- års ålder, tidigare om det finns ärftlighet.

Juni 2014
Landstinget i Jönköpings län ligger i framkant när det gäller att skapa effektiva vårdmiljöer  Landstinget i Jönköpings län ligger i framkant när det gäller att skapa effektiva vårdmiljöer och bidrar redan till forskningen kring hur sjukhus, vårdcentraler och andra lokaler för hälso- och sjukvård ska byggas.

Maj 2014
Anke vill se mer etisk träning i vården
Anke Zbikowski är specialistläkare på kvinnokliniken. Anke har forskat om kränkningar i vården.

15 april 2014
Prioritering av hälso- och sjukvård i primärvården
Eva Arvidsson, allmänläkare, Primärvårdens FoU-enhet, Futurum, sammanfattar sin avhandling som tar upp prioriteringar inom Primärvården.

10 april 2014
Bred forskning för att skapa individuell behandling
Vad är det som gör att två personer med till synes samma sjukdom svarar olika på läkemedelsbehandlingen?

20 mars 2014
Högre förekomst av bakterien S. aureus vid ökad blododlingstagning

14 mars 2014
Enkelt blodprov kan förutspå överlevnad hos patienter med huvud- och halscancer

6 mars 2014
Är smärtskalan ett bra verktyg?

24 februari 2014
Björn forskar på vårdgolvet och i rymden

20 december 2013
Forskning kring tjocktarm- och ändtarmscancer - en studie med svenska och vietnamesiska patienter 

16 december 2013
Ny känsligare metod för diagnostik av borreliainfektioner i nervsystemet

10 december 2013
Barn som tidigt får hål i tänderna får sämre tänder som vuxna. Det visar forskning från Odontologiska Institutionen, Region Jönköpings län i en avhandling av Helén Isaksson.

28 oktober 2013
Vila till musik och taktil massage har positiv effekt på patienter med Parkinsons sjukdom.
Det visar den forskning som överläkare Örjan Skogar vid Länssjukhuset Ryhov gjort.

12 augusti 2013
Bättre sexuell hälsa med sjukgymnastik
Sjukgymnastik kan förbättra den sexuella hälsan för kvinnor med ledgångsreumatism.

25 juni 2013
Käkoperation ger bättre bett och andning
Övertandläkare Anders Magnusson har forskat om effekterna av en behandlingsmetod för att förbättra tuggfunktionen i smala överkäkar.

13 mars 2013
Resistenta bakterier - inte vanligt i Sverige
Det visar en studie som nyligen publicerades i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet, sektionen för infektionssjukdomar. Sigvard Mölstad, professor, har arbetat på Primärvårdens FoU-enhet, Futurum, Region Jönköpings län, är koordinator för den svenska delen av studien.

1 mars 2013
Biomarkörer ger ny kunskap om kolorektal cancer
Jan Dimberg, Sture Löfgren, Andreas Matussek, Niklas Zar forskar om biomarkörer som ger ny kunskap om kolorektal cancer.

19 februari 2013
Avhandling om hälsan hos anhöriga som vårdar svårt sjuka närstående  
Catarina Sjölander, socionom på Länssjukhuset Ryhov har kartlagt hälsan och har förslag på hur samhället kan förbättra stödet till anhörigvårdare.

8 januari 2013
Fler har ont i käkarna visar Alkistis avhandling
Förekomsten av funktionsstörningar och smärta i käksystemet följer en allmän ökning i samhället av värk och psykiska besvär, enligt Alkisti Anastassaki Köhlers studier.

25 september 2012
Bodils forskning kan ge bättre missbruksvård
Personer med missbruk använder oftare flera olika droger än vad som framgår i journalerna. Bodil Monwell, kurator på Länssjukhuset Ryhov har konstruerat en ämneslista där patienten får kryssa för vilka droger hon eller han använder. Skillnaden blir signifikanta för nästan alla droger.

20 september 2012
 
Noomi - doktor på passiv rökning
Kan sjuksköterskor på bvc motivera rökande föräldrar att sluta röka när de får barn? Ja, är svaret i en avhandling som Noomi Carlsson, sektionschef för enheten för barn och unga i Region Jönköpings län. Hon ingår nu i en referensgrupp som på regeringens uppdrag ska se över lagstiftningen om rökfria miljöer.

24 april 2012
Annette forskar om patientinflytande
Annette Nygårdh, doktorand på Hälsohögskolan och tjänstledig från sin tjänst som narkossjuksköterska, är mitt uppe i forskning om hur patienter och anhöriga till njursjuka ska få större inflytande på vården. På Länssjukhuset Ryhov används hennes resultat redan!

5 april 2012
Studie i Jönköping visar - fler kan få tandimplantat
Christer Slotte, specialisttandläkare på Odontologiska Institutionen i Jönköping, har lyckats fästa tandimplantat med kortare skruvar än vad som har gjorts tidigare i världen.

20 mars 2012
Han tar fram behandlingsmetod för tandvårdsrädda
Många människor upplever tandvårdsrädsla i olika grad. Sjukhustandläkare Carl-Otto Brahm på käkkirurgiska kliniken,Länssjukhuset  Ryhov, arbetar med att utveckla strukturerade behandlingsmodeller.

5 mars 2012
Hälsosamtal bäst när eleven får bestämma
Marie Golsäter, skolsköterska doktorerar på hälsosamtalet som ett verktyg för att stödja barn och ungdomars hälsa. Hon har använt en anpassad hälsokurva att föra dialog kring med eleverna. Efter disputationen ska hon arbeta deltid på primärvårdens FoU-enhet.

20 december 2011
Doktor på ovanlig tumörsjukdom
Kalle Landerholm, specialistläkare på kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har doktorerat på tumörsjukdomen tunntarmskarcinoid. Det är troligen den noggrannaste genomgången som har gjorts i världen av hur sjukdomen ser ut i verkligheten.

9 december 2011
33 medarbetare får forskarstöd
Futurum har delat ut pengar och forskarmånader hösten 2011. Pär Lindblad, anestesisjuksköterska i Värnamo, presenteras lite extra. Han har studerat skillnaderna mellan manuella och mekaniska kompressioner vid hjärt-lungräddning.

8 november 2011
Anna söker svar om borrelia
Anna J Henningsson, infektionsläkare på Länssjukhuset Ryhov disputerar på en avhandling om neuroborrelios. Hon har tittat närmare på tänkbara orsaker till att en del som smittas av borrelia blir sjuka länge.

28 oktober 2011
Jonas blir doktor på nervskada
Jonas Lindh, neurolog på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping doktorerade den 28 oktober på kryptogen polyneuropati, en "tyst sjukdom" som drabbar två procent av befolkningen. Sjukdomen ger perifera nervskador som försämrar motoriken. Avhandlingen belyser också  sambandet mellan giftiga ämnen i miljön och risken för sjukdomen.

27 september 2011
Potensen tillbaka efter prostatacancer
Christina Ljunggren, klinisk sexolog på Länssjukhuset Ryhov gör en kvalitativ studie av sexualmedicinsk rehabilitering efter operation mot prostatacancer. Alla 37 män i en pilotstudie hade fått tillbaka potensen ett år efter operationen.

26 september 2011
Jönköpingsläkare forskar om bättre hjärtsviktsvård
Patric Karlström, överläkare på medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov forskar för att vården av hjärtsviktspatienter ska bli bättre. I somras publicerades hans första vetenskapliga artikel i European Journal of Heart Failure.

23 augusti 2011
Ovanlig biverkan av vanlig antibiotika
Kaveh Khodakaram, ST-läkare på kirurgen och Neshro Barmano, ST-läkare på medicinkliniken,  Länssjukhuset Ryhov har fått en artikel publicerad i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet.

15 juli 2011

Hälsokurvan effektiv i vardagsarbetet
Distriktssköterskan Lisbeth Johansson i Gnosjö har utvärderat användningen av Hälsokurvan i arbetet att motivera patienter till livsstilsförändring.

26 maj 2011

Ny avhandling om patientdelaktighet
Det nära mötet i mikrosystemet är avgörande för vårdens och omsorgens kvalitet. Det säger Susanne Kvarnström, som den 25 maj doktorerade på Hälsohögskolan i Jönköping.

24 maj 2011

Inte ofarligt operera blindtarmen
Dödsfall i samband med blindtarmsoperation beror oftare på själva ingreppet än på den inflammerade blindtarmen. Det visar kirurgerna Manne Andersson och Roland Andersson i en aktuell forskningsstudie.

29 april 2011

Livskvalitet ett svårt men viktigt mått
Att Crohns sjukdom påverkar välbefinnandet för den som drabbas är sedan länge konstaterat. Men att mäta patienternas egna upplevelser av sjukdomen är problematiskt. Henrik Stjernman, visar i sin forskning att några få, öppna frågor kan ge tydliga svar.

14 april 2011

Jönköpingsforskare: Fler snarkare borde behandlas
Snarkare kan leva farligare än vi tror. Ola Sunnergren, öronläkare på Länssjukhuset Ryhov, forskar om hälsokonsekvenser av att snarka.

22 mars 2011

Resistenta bakterier stort problem
Vårdcentralen Öxnehaga i Huskvarna ingår i ett stort europeiskt forskningsprojekt (APRES), med syfte att studera bakteriers motståndskraft mot antibiotika. 

Kontakt

Ulla Hansson Green

Uppdaterad: 2018-02-14
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion