Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Jönköpingsläkare forskar om bättre hjärtsviktsvård 

Överläkare Patric Karlström forskar om behandling av hjärtsvikt. Foto: Johan Werner.
Hjärtsvikt är en mycket allvarlig sjukdom där mer kunskap behövs för bättre behandling. Patric Karlström, överläkare på medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, forskar för att patienterna ska få mer individualiserad vård.

Flertalet hjärtsviktspatienter lever högst två år efter att de har fått diagnos. Hos patienter äldre än 80 år har cirka tio procent hjärtsvikt. De viktigaste bakomliggande orsaker till hjärtsvikt är hjärtinfarkt och högt blodtryck.
Patric Karlströms forskning går ut på att styra läkemedelsbehandlingen för varje enskild patient, med hjälp av ett hormon som utsöndras i blodet, när hjärtmuskeln tvingas arbeta extra mycket.


Bättre verktyg för behandling

Hans första vetenskapliga artikel, i en kommande doktorsavhandling, publicerades i juni i inflytelserika European Journal of Heart Failure.
– Med hormonet som markör hoppas vi kunna erbjuda läkare som behandlar hjärtsvikt ett enkelt, relativt billigt och kraftfullt verktyg, säger Patric Karlström.
– Jag har valt att forska kring hjärtsvikt eftersom förbättrad behandling kan bli till stor nytta för patienterna, fortsätter han.
Men än är det en bit kvar till att hitta ett bra sätt att använda hormonet som en markör när hjärtsvikt ska behandlas.

I den publicerade studien jämfördes 268 patienter på 19 sjukhus. De delades upp i två grupper. 140 patienter gavs läkemedelsbehandling som styrdes av markören för hormonutsöndring. 128 patienter fick hjärtsviktsbehandling utifrån internationella riktlinjer. Efter drygt två års uppföljning kunde Patric Karlström och hans medarbetare inte se någon statistiskt säker skillnad i sjuklighet och dödlighet mellan grupperna.
Hos 88 av 140 patienter sjönk värdena påtagligt som följd av aktiv behandling. De hade minskad sjuklighet och dödlighet jämfört med kontrollgruppen.
– Eftersom det var få patienter är vi försiktiga med att dra slutsatser av den delen av undersökningen, kommenterar Patric Karlström.

I nästa studie, som inte är publicerad, har Patric Karlström hittat ett snabbare sätt att använda hormonmarkören för att styra behandlingen med läkemedel. Den blir förhoppningsvis mer användbar för läkarna. Några detaljer kan vi inte avslöja förrän studien är publicerad.

Få patienter får rätt behandling

I dag är sjukvården för dålig på att diagnostisera och behandla hjärtsvikt, anser Patric Karlström. För att ställa rätt diagnos är det viktigt att göra en ultraljudsundersökning av hjärtat. Om bilderna visar att hjärtmuskeln drar ihop sig dåligt är det ett säkert tecken på hjärtsvikt.
Andra studier visar att knappt var tredje patient fick diagnos med hjälp av ultraljud i mitten av 2000-talet. De flesta får diagnos på symtom, EKG och lungröntgen, där det syns om hjärtat blivit större. Risken finns att diagnosen inte blir rätt utan ultraljudsundersökning. Då blir behandlingen inte heller rätt.
Vidare får bara sex procent av patienterna medicinering enligt riktlinjerna och knappt hälften, 42 procent, får rätt kombination av läkemedel. Lite förenklat är det mediciner från grupperna ACE-hämmare och betablockerare som används.
– Det beror på okunskap och dålig information både i vården och bland patienterna, säger Patric Karlström. Återfall i hjärtsvikt är vanliga. Hälften av återfallen skulle kunna förhindras med optimal läkemedelsbehandling.

Del i större forskningsprojekt

Patric Karlströms forskning är en del av ett större projekt kring hjärtsvikt, förkortat UPSTEP. Det är en ren forskningsstudie, inga anslag från kommersiella intressenter. Däremot anslag från bland annat Hjärt-Lungfonden, FORSS, Forskningsrådet i Sydöstra Sverige och Futurum, Landstinget i Jönköpings läns forskningsenhet.
– Jag är tacksam för allt ekonomiskt stöd jag fått, säger Patric Karlström. Det har möjliggjort för mig att forska i Jönköping.
Olle Hall

Sammanfattning av den vetenskapliga artikeln.

Mer fakta hjärtsvikt

Tecken på hjärtsvikt är när en person andas tungt vid ansträngning, hjärtklappning och att man på nätterna kan ha så svårt att andas liggande att man måste sitta upp för att få luft. Ödem är ett annat tecken. Det innebär onormalt mycket vätska i kroppen. Det brukar märkas först i underbenen. Ett annat tecken är att personen måste kissa ofta på natten. Det är viktigt att söka läkare för dessa symtom för att få rätt diagnos och behandling.
Det är bara läkemedel som visat en förbättrad överlevnad i hjärtsvikt. Att försöka dricka mindre vatten, minska saltet i maten, sluta röka, inte gå upp i vikt och röra på sig mer kan vid sidan av läkemedel minska hjärtsviktsbesvären.

 
 

 

 

Uppdaterad: 2012-06-14
Olov Hall, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion