Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Forskningsanslag utdelade, foto: jJ enny Lindberg, Smålandsbilder.se

33 medarbetare får forskarstöd 

Förmaksflimmer, tandvårdsrädsla och korsbandsskador hos fotbollsspelare. Det är tre ämnen där medarbetare i Landstinget fick forskarstöd vid höstens fördelning av anslag.

Futurum – akademin för hälsa och vård, heter Landstingets forskningsenhet. En viktig uppgift är att stimulera och finansiera klinisk forskning och forskarutbildning inom Landstinget.
Nyligen delade Futurums forskningsråd ut höstens anslag. 33 medarbetare fick pengar och/eller möjlighet att forska på arbetstid, så kallade forskarmånader.
 

Värnamosköterska studerar hjärt-lungräddning

En av dem heter Pär Lindblad och är anestesisjuksköterska på Värnamo sjukhus. Han har nyligen varit på en internationell hjärtkongress i Orlando, USA och presenterat en jämförelse mellan manuell och mekanisk hjärtlungräddning på patienter som drabbas av hjärtstopp.
Värnamo använder på försök apparaten LUCAS som ger automatiska hjärtkompressioner vid hjärtlungräddning.
Med LUCAS upprätthålls blodcirkulationen hos hjärtstoppspatienten och tillåter samtidig behandling av orsaken till hjärtstoppet.

17 ambulanssjuksköterskor fick göra manuella kompressioner på en avancerad docka som används vid träning av hjärt-lungräddning. Dels gjorde de kompressioner med dockan liggande på golvet, dels på dockan i ambulansen och på ambulansbåren. Resultaten jämfördes med automatiska kompressioner som görs med LUCAS.
Pär Lindblad mätte antalet kompressioner under en viss tid och kvaliteten på dessa. För att kunna göra det och för att kunna jämföra resultaten i samma analyssystem som vid riktiga hjärtstopp byggde han om dockan.
 

Mekanisk kompression bäst

– Jag har alltid brunnit för hjärt-lungräddning, förklarar han sitt intresse. Bra kompressioner är en förutsättning för att patienten ska kunna ta emot annan hjälp i denna livshotande situation.
– Resultatet visar att ytterst få klarar att göra rätt kompressioner i ambulansen eller på en bår. De når inte tillräckligt djupt in i kroppen.
– När man gör manuella kompressioner på golvet blir det en signifikant högre frekvens än med LUCAS. Det innebär att patienten får fler uppehåll i andningen, fortsätter Pär.
– Min slutsats är att vi i första hand ska använda LUCAS om vi tycker att blodcirkulationen är viktig för patientens möjlighet att överleva. Med mekaniska kompressioner vet vi att det alltid blir bra kompressioner.

Pärs studie vänder sig till de som har som yrke att ta hand om hjärtstoppspatienter. För oss vanliga är rådet att alltid starta hjärt-lungräddning i väntan på ambulans. Det är bättre att göra något för att hålla igång cirkulationen, även om det blir lite fel.


Förmaksflimmer och tandvårdsrädsla

Några andra medarbetare som fick stöd i denna omgång:
● Neshro Barmano, läkare på medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov. Han får 50 000 kronor för fortsatta studier kring hur man kan förbättra vården av patienter med förmaksflimmer.
● Greger Olsson, överläkare på kirurgkliniken Höglandssjukhuset i Eksjö. Han får 26 000 kronor och möjlighet att forska på arbetstid. Han ska undersöka om förebyggande antibiotika minskar antalet komplikationer efter en endoskopisk metod som används vid behandling av sjukdomar i gallvägar och bukspottskörtel.
● Carl-Otto Brahm, övertandläkare på käkkirurgiska kliniken, Länssjukhuset Ryhov. Han får 50 000 kronor och möjlighet att forska på arbetstid. Han arbetar med att skapa, genomföra och utvärdera en behandlingsmodell för vuxna patienter med tandvårdsrädsla.
● Anne Fältström, sjukgymnast på Länssjukhuset Ryhov. Hon får 45 000 kronor och möjlighet att forska på arbetstid. Hennes forskning handlar om menisk- och korsbandsskador hos fotbollsspelare. Hon försöker identifiera vilka riskfaktorer som finns.
● Sofie Haglund, kemist inom medicinsk diagnostik. Hon får 50 000 kronor och forskarmånad för att ytterligare individualisera läkemedelsbehandlingen vid inflammatorisk tarmsjukdom.
● Shariel Sayardoust, ST-tandläkare på Odontologiska institutionen. Hon får 38 000 kronor. Hon forskar om infektioner som kan uppstå kring tandimplantat. Om skillnader mellan rökare och icke-rökare och om våra geners betydelse som riskfaktor.
Olle Hall

 

 

Uppdaterad: 2012-06-14
Olov Hall, Kommunikationsavdelningen, RLK o Verksamhetsnära funktion