Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Forskningsnytt från Landstinget

Ny känsligare metod för diagnostik av borreliainfektioner i nervsystemet

Vid mikrobiologilaboratoriet på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har man nyligen utvärderat två nya metoder för påvisning av borreliaantikroppar i blod och ryggmärgsvätska vid neuroborrelios, den form av borreliainfektion som drabbar nervsystemet. Den ena av metoderna, baserad på så kallad Luminex-metodik, visade sig kunna identifiera fler fall av tidig neuroborrelios än dagens metodik.

Resultaten av utvärderingen publicerades nyligen i en stor europeisk vetenskaplig tidsskrift, och medför att mikrobiologilaboratoriet nu kommer att byta metod för diagnostik av neuroborrelios.

Metoden ger säkrare diagnos

– Diagnosen neuroborrelios bekräftas genom att specifika antikroppar påvisas i prov från blod och ryggmärgsvätska. Under de allra första veckorna av infektionen kan det dock vara svårt att mäta antikropparna, eftersom det tar tid för kroppen att producera dem i mätbara nivåer, förklarar Anna J Henningsson, infektionsläkare och ST-läkare, klinisk mikrobiologi.
– Den aktuella metodutvärderingen gjordes på prover från 175 patienter med misstänkt neuroborrelios, och en av metoderna visade högre känslighet, i synnerhet tidigt i infektionsförloppet. En övergång till den känsligare metoden innebär att laboratoriet framöver kommer att kunna hjälpa behandlande läkare att ställa en säker diagnos i något fler fall än tidigare, säger Anna J Henningsson.

Kontakt

Anna J Henningsson
Infektionsläkare
ST-läkare, klinisk mikrobiologi
036–321226

Andreas Matussek
Verksamhetschef laboratoriemedicin
036–322783

Artikel

Uppdaterad: 2015-03-04
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion