Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

CMV i cancervävnad

Vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping pågår forskning kring tjocktarm- och ändtarmscancer. I en studie med svenska och vietnamesiska patienter visar forskarna att cytomegalovirus kan vara inblandad i cancerprocessen.

När svenska blodgivare undersöks har cirka 70 procent antikroppar mot cytomegalovirus (CMV) i blodet och de flesta vuxna har haft infektionen utan att märka det. Efter infektionen stannar CMV kvar i kroppen livet ut och påverkar immunsystemet. Tidigare studier tyder på att CMV också kan vara inblandad i cancerprocessen.

CMV i cancervävnad

Forskarna i Jönköping har analyserat cancervävnad och närliggande normal vävnad från svenska och vietnamesiska patienter.
– Resultatet visade att CMV var vanligare i cancervävnad i jämförelse med normalvävnad.  I det vietnamesiska materialet fanns tecken på att CMV var vanligare när patienten hade en spridd cancer. Vi fann också att de vietnamesiska patienterna oftare hade CMV i cancervävnaden än de svenska patienterna. Våra resultat visar att cancerns förlopp kan vara kopplad till förekomsten av CMV i vävnaden, säger Marita Skarstedt, biomedicinsk analytiker och en av dem som har jobbat med studien, och fortsätter:
– Vår undersökning tyder på en klar koncentration av CMV i cancervävnad och att cancerns förlopp kan vara kopplad till förekomsten av CMV. Hur CMV relaterar till cancerförloppet och prognos fortsätter vi nu att utreda genom att titta på patienternas överlevnad.

Mer information

Artikel: "Detection of Cytomegalovirus DNA in Colorectal Tissue from Swedish and Vietnamese Patients with Colorectal Cancer" (nytt fönster)

Kontakt

Jan Dimberg
Docent
Hälsohögskolan i Jönköping
036-10 12 88

Marita Skarstedt
Biomedicinsk analytiker
Medicinsk diagnostik, Landstinget i Jönköpings län
036–32 23 02

Uppdaterad: 2015-03-04
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion