Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Enkelt blodprov kan förutspå överlevnad hos patienter med huvud- och halscancer

En studie gjord av forskare på Medicinsk diagnostik vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping visar att höga nivåer av de inflammatoriska markörerna CRP och TNF-α är förknippade med förkortad livslängd hos patienter med huvud- och halscancer. Ett enkelt rutinblodprov kan mäta nivåerna av CRP och TNF-α och därmed förutspå överlevnaden hos dessa patienter.

Huvud- och halscancer är ett samlingsnamn för tumörer som kan drabba läppar, munhåla, svalg, näsa, bihålor, struphuvud eller spottkörtlar. Strålning är grund för behandling med eller utan kirurgi. Strålbehandling mot huvud- och halsområdet kan dock ge en rad svåra och ofta livslånga bieffekter, som till exempel nedsatt salivproduktion, försämrat lymfflöde, mjukdelsskador, och i vissa fall också påverka synen, skelettet i käken och ryggmärgen i halsryggen.

Anpassad behandling

– Idag bedöms prognosen hos denna patientgrupp främst genom skattning av tumörstorlek och förekomst av tumörspridning, men prognoserna är mycket osäkra, förklarar Beng-Åke Andersson, biomedicinsk analytiker och en av forskarna som deltagit i studien, och fortsätter:
– Patienter med samma storlek och spridning av tumören kan ha stora skillnader i överlevnad. Det finns patienter med till synes god prognos men som svarar dåligt på behandlingen, och det finns patienter som bedöms ha dålig prognos men som svarar bra på behandling och blir botade.
– Vår studie visar att bedömningen av svårighetsgraden för patienter med huvud- och halscancer kan förbättras med hjälp av biomarkörena CRP and TNF-α. Detta gör det möjligt att anpassa behandlingen efter individen och undvika över- eller underbehandling, avslutar Bengt-Åke Andersson.

 

Kontakt

Bengt-Åke Andersson
036–32 23 19

Mer information

"Plasma tumor necrosis factor‑α and C‑reactive protein as biomarker for survival in head and neck squamous cell carcinoma" (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad: 2017-02-06
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion