Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Foto: Smålandsbilder.se

Prov på barn kan hindra utbrott

En ny studie inom Region Jönköpings län visar att möjligheten att ställa diagnosen tarminfektionen Enterohemorragisk E. coli (EHEC)  kan förbättras genom att införa provtagning hos alla barn under tio år som söker vård med mag- och tarmsymtom. Därmed kan även smittspridning och utbrott hindras.

– Vi kunde även visa att en mängd olika varianter av EHEC, som är en vanlig orsak till blodig diarré, kan orsaka allvarlig sjukdom, berättar Andreas Matussek, medicinsk chef och docent vid mikrobiologilaboratoriet, Region Jönköpings län.

Barn med mag-och tarmsymptom screenas för EHEC

Andreas Matussek har tillsammans med bland andra smittskyddssjuksköterskan Ing-Marie Einemo publicerat en uppmärksammad artikel.

– Även om läkaren inte misstänker EHEC har vi genom att rutinmässigt screena barnen funnit flera fall av bakterien och kan på ett tidigt stadium förhindra smittspridning och onödigt lidande. Efter diagnosticeringen påbörjas ett, ofta snårigt, arbete med smittspårning för att undvika att fler drabbas, säger hon.

Risk för överdiagnostering?

Om alla barn med mag- och tarmsymtom screenasoch man upptäcker fall som annars inte uppmärksammats – kan det finnas risk för överdiagnosticering?

– Risken är minimal eftersom patienterna trots allt har diarré. Med diagnosen EHEC kan man alltså med rätt åtgärder minska eller hindra smittspridning, förklarar Andreas Matussek.

Smittspridning även utan symptom

Studien visar dessutom att det är möjligt att fastställa utsöndringstid, genom provtagning varje vecka tills patienten visar ett negativt EHEC-resultat. Det finns stora variationer i utsöndringstiden. Snittet ligger på tre veckor, men smitta kan finnas kvar upp till åtta månader.

– Eftersom en stor del av barnen är i förskoleålder och använder blöja finns risk att smittan sprids, även om barnen är symtomfria, understryker Andreas Matussek som tillsammans med Ing-Marie Einemo hoppas på nya nationella riktlinjer för uppföljning av EHEC.

Vad är EHEC?

Andreas Matussek beskriver EHEC som farliga släktingar till en ofarlig tarminvånare, som infekterar människan främst via förorenade livsmedel. Efter en EHEC-infektion kan framför allt barn utveckla allvarliga komplikationer. Symtomen kan variera mellan blodig diarré, akut njursvikt och i vissa fall neurologiska symptom. Smittan kan spridas via kontakt med framför allt nötkreatur, men också via förorenat livsmedel, som otillräckligt stekt köttfärs eller dåligt sköljda grönsaker. Även vatten kan innehålla bakterier.

TEXT: Ulla Hansson Green

Artikeln: Shiga Toxin-Producing Escherichia coli in Diarrheal Stool of Swedish Children: Evaluation of Polymerase Chain Reaction Screening and Duration of Shiga Toxin Shedding

 

Uppdaterad: 2015-06-03
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion