Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Vetenskapligt pris till specialistläkare i öron-näs-hals

Specialistläkare Carolina Sundh på öron-näs-halskliniken, Länssjukhuset Ryhov, har undersökt resultatet på kort och lång sikt av operationer av sneda nässkiljeväggar. Hennes vetenskapliga arbete som ST-läkare har belönats med första pris vid Svensk öron-näs-halsförenings dagar i Stockholm i maj.

– Det känns jätteroligt, speciellt som det är ett arbete som visar resultat som inte blivit som man förväntat sig, säger Carolina Sundh, färdig specialistläkare sedan september 2014.

I det vetenskapliga arbete som alla blivande specialistläkare ska göra valde Carolina Sundh att studera resultat av så kallad septumplastik, operation av sneda nässkiljeväggar på patienter som har ensidig nästäppa.

– Det är en vanligt förekommande operation hos oss och ett intressant ämne. Vi pratar ibland på kliniken om hur vi skulle kunna förbättra urvalet av patienter där operation är lämpligt, säger hon.

Skillnad på kort och lång sikt

Hennes vetenskapliga arbete visar på stor skillnad i resultatet på kort och lång sikt. Vid en uppföljning sex månader efter operation upplevde nästan 80 procent av patienterna att de blivit bättre, eller helt bra. Men vid en uppföljning tre till fem år efteråt, svarade bara 47 procent samma sak.

– Vi vet inte vad detta beror på. Det kan till exempel bero på att slemhinnan förändras. Det skulle behövas mer forskning för att kunna välja ut de patienter där operation ger bäst långsiktigt resultat, säger Carolina Sundh.

Hon konstaterar också att det kan vara stor skillnad mellan hur patienter uppfattar sin nästäppa och de luftflöden som går att mäta genom näsan.

Behövs uppföljning

Carolina Sundh tycker att det behövs mer uppföljning av operationsresultat och menar att kvalitetsregistren ger bra underlag för detta.

– Vi måste bli bättre på att informera patienterna om våra resultat i vården, både inom septumplastik och generellt i vården. Detta för att inte ge falska förhoppningar om att operation alltid är lösningen på patientens besvär, säger Carolina Sundh.

Redan hösten 2014 prisades hon för sitt vetenskapliga arbete. Då var det Svensk Rhinologiskt Sällskap (näs- och bihålespecialister) som för första gången prisade bästa ST-föredrag, ett pris som innebär deltagande i 2016 års European Rhinologic Society i Stockholm.

I maj 2015 var det dags för pris som bästa vetenskapliga ST-arbete vid Svenska öron-näs-hals-dagarna i Stockholm, med 10 000 kronor i prissumma.

Väcka intresse för forskning

– Att belöna ST-läkares vetenskapliga arbeten är ett sätt att väcka intresset för fortsatt forskning bland oss färdiga specialister, säger Carolina Sundh som är öppen för att eventuellt fortsätta med forskning kring septumplastik.

Ola Sunnergren, verksamhetschef för öron-näs-halskliniken på Länssjukhuset Ryhov, har varit hennes handledare, och är förstås nöjd med att det vetenskapliga arbetet har belönats:

– Carolina har i sitt arbete använt data från ett nationellt kvalitetsregister och jämfört dessa med data hon själv samlat in genom enkäter. Det är bra att det arbete vi lägger ner på våra kvalitetsregister kan användas för att förbättra vården. Som en konsekvens av studiens resultat inleder vi nu ett arbete för att förbättra långtidsresultatet efter nässkiljeväggsoperationer. Jag hoppas också att vi på kliniken kan få inspiration till förbättringsarbete även inom andra områden.

MIKAEL BERGSTRÖM

Uppdaterad: 2015-06-10
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion