Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Påvisning av Escherichia coli med Realtids PCR - en snabb och enkel metod. Malin Lager, biomedicinsk analytiker och doktorand på Laboratoriemedicin, är en av dem som utfört studien.


Vårdrelaterade infektioner utgör ett betydande problem och ett hot mot patientsäkerheten. Den vanligaste vårdrelaterade infektionen är urinvägsinfektion orsakad av tarmbakterien Escherichia coli (E. coli). Bland E.coli är multiresitens av typen Extended Spectrum Betalactamase (ESBL) ett växande problem, både internationellt och i Sverige, vilket delvis beror på den smittsamma sekvenstypen ST131.

ESBL är en grupp enzymer som tarmbakterier kan bilda. Dessa kan bryta ned flera viktiga antibiotika, vilket gör bakterien svårbehandlad. För att snabbt undersöka ett misstänkt utbrott och för att spåra och kontrollera eventuell spridning behövs en enkel metod med tillräckligt god förmåga att särskilja mellan olika E. coli-stammar.

-Vi har utvecklat en metod som påvisar små förändringar i arvsmassan mellan E. coli-stammar med hjälp av realtids-PCR i kliniska prover. Metoden har möjlighet att skilja olika stammarna åt, både mellan patienter men även inom en och samma patient sk multiklonalt bärarskap,  vilket är av stor vikt vid utbrottsfrågeställningar, säger Malin Lager.

Metoden kunde även skilja mellan stammar tillhörde sekvenstyp ST131 samt stammar icke tillhörde sekvenstyp ST131. Dock uppvisades begränsningar i särskiljandet mellan olika stammar inom ST131-gruppen.

Metoden anses lämplig som ett primärt molekylärbiologiskt verktyg för analys av både E .coli och ESBL, men att ytterligare metoder kan behövas för vidare analys med hänseende att särskilja stammar tillhörande sekvenstyp ST131.

Läs artikeln: Real-Time PCR Typing of Escherichia coli Based on Multiple Single Nucleotide Polymorphisms--a Convenient and Rapid Method.

Kontakt
Malin Lager

Jan Söderman
 

 

Uppdaterad: 2016-07-05
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion