Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Forskningsnytt från Region Jönköpings län

I ett samarbete mellan Klinisk Fysiologi, Länssjukhuset Ryhov och Hälsohögskolan i Jönköping har en studie genomförts som visar att s.k. ”idrottshjärta”, en fysiologisk anpassning av hjärtat vid långvarig regelbunden träning, kan utvecklas redan under tonåren.

 
 
 

Artikelns namn är "Regular endurance training in adolescents impacts atrial and ventricular size and function" och den är publicerad i den anrika tidskriften European Heart Journal – cardiovascular imaging, July 12, 2016.

- Man har sedan länge känt till att uthållighetsträning kan medföra ökade hjärtdimensioner hos vuxna atleter, medan forskningen varit bristfällig vad gäller ungdomar, säger Peter Blomstrand, chefläkare, Region Jönköpings län, som medverkat i studien.

Fysiskt aktiva har större förmak- och kammardimensioner

På Klinisk Fysiologi, Ryhov, undersöktes 27 mycket fysiskt aktiva ungdomar (13-19år) och lika många köns- och ålders-matchade kontroller med ekokardiografi, blodprov samt maxtest på löpband med samtidig mätning av syreupptagningsförmågan.

Gruppen aktiva ungdomar bestod av individer som sedan minst 2 år tillbaka tränat uthållighetsträning (orientering, löpning, skidor, cykling) 5-7 dagar/v medan kontrollgruppens individer tränat 0-1 dag/v.  

Resultaten visade att gruppen med fysiskt aktiva ungdomar hade större både förmak- och kammar-dimensioner än kontrollgruppen, samt en ökad högerkammarfunktion. I studien påvisades också att den maximala syreupptagningsförmågan hade en mycket stark korrelation till hjärtats dimensioner.

Resultatet ska användas vid hjärtundersökningar

Dessa data kommer att vara användbara som referensmaterial vid hjärtundersökning på ungdomar med hög träningsdos. Ytterligare artiklar från samma datainsamling planeras, bland annat beskrivning av immunförsvaret (utifrån analyser av blodproven) och hjärtats fysiologi efter det maximala löptestet.

Författare: Louise Rundqvist (Jönköping University), Jan Engvall (Linköpings universitet), Maria Faresjö (Jönköping University), Emma Carlsson (Jönköping University), och Peter Blomstrand (Jönköping University).

Uppdaterad: 2016-08-22
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion