Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Skandinaviskt forskningsprojekt om fästingburna infektioner leds från Jönköping

Magnus Johansson, professor i biomedicin, Anna Jonsson Henningsson, överläkare och medicinsk chef för klinisk mikrobiologi och Per-Eric Lindgren, professor i medicinsk mikrobiologi och projektledare, beskriver hur det stora skandinaviska projektet Scandtick Innovation arbetar för att minska fästingrelaterade infektioner.
Magnus Johansson, professor i biomedicin, Anna Jonsson Henningsson, överläkare och medicinsk chef för klinisk mikrobiologi och Per-Eric Lindgren, professor i medicinsk mikrobiologi och projektledare, beskriver hur det stora skandinaviska projektet Scandtick Innovation arbetar för att minska fästingrelaterade infektioner. Foto: Mikael Bergström

Under tre år arbetar det stora skandinaviska projektet Scandtick Innovation med forskning kring fästingburna infektioner. Ett av många delprojekt handlar om att utveckla ett ätbart vaccin mot den allvarliga sjukdomen TBE, fästingburen hjärninflammation.

– Syftet med projektet är att minska fästingrelaterade infektioner genom bättre redskap för diagnostik, behandling och förebyggande åtgärder, säger Per-Eric Lindgren, professor i medicinsk mikrobiologi och projektledare. Det handlar också om att få människor som misstänker att de drabbats att söka vård, och för vårdpersonal i primärvården att vara uppmärksam på symptom, så att alla kan få en diagnos snabbare och därmed säkrare behandling.

Den vanligaste infektionen, Borrelia, går att behandla med antibiotika.

300 drabbas årligen av TBE

Men varje år drabbas omkring 300 svenskar av TBE, som dessutom ökar något i frekvens.

– Fästingburen hjärninflammation är en sjukdom som påverkar nervsystemet och kan leda till långvarigt lidande.  För en viral infektion som TBE handlar det om lindrande och understödjande behandling, säger Per-Eric Lindgren.

Över hundra personer från universitet, sjukhus och myndigheter i Sverige, Norge och Danmark inom Öresund, Kattegatt och Skagerak deltar i detta stora forskningsprojekt, med en budget på 8,8 miljoner euro, som leds av Futurum, Region Jönköpings läns akademi för hälsa och vård. Det var också i Jönköping som forskarna träffades i slutet av oktober för att presentera olika delprojekt.

Utveckla ätbart vaccin

Magnus Johansson, professor i biomedicin vid Örebro universitet, leder ett delprojekt att utveckla ett ätbart vaccin mot TBE.

Forskningen handlar bland annat om att utvinna vaccin ur växt, som genom att ätas skyddar slemhinnor långt ner i tarmsystemet.

– Det vaccin som redan finns fungerar bra, men måste fyllas på. Ett ätbart vaccin är lättare att distribuera och fylla på, så vi tror att det skulle få stor betydelse. Det vore dessutom ett revolutionerande sätt att framställa vaccin på. Men ännu så länge är det grundforskning. Jag tror att vi behöver minst tio år till, säger Magnus Johansson.

Bygger upp biobanker

Anna Jonsson Henningsson, överläkare och medicinsk chef för klinisk mikrobiologi, är en av ett tiotal projektdeltagare från Region Jönköpings län.

– Jag koordinerar projekt inom utredning, diagnostik och förebyggande behandling. Vi kvalitetssäkrar metoder och bygger upp gemensamma biobanker för att få ett bra material för att utveckla diagnostiken, säger hon.

Hon tycker att projektet kommit långt.

– Vi har hunnit med mycket på två och ett halvt år och det nätverk som vi byggt upp är fantastiskt.

Kartlägga andra smittämnen

Det finns också fler skäl än Borrelia och TBE till att kartlägga fästingburna infektioner.

– Sett till enskilda fästingbett är risken att smittas väldigt liten. Samtidigt finns det andra potentiella smittämnen som fästingar kan bära och som vi behöver kartlägga bättre om de har någon klinisk betydelse.  Detta är också en dynamisk process som kan påverkas på klimatförändringar eller ändrade förutsättningar för fästingar. Så detta är en utveckling som behöver följas.   

Uppdaterad: 2017-11-13
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion