Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Information till vårdgivare

Rutiner och instruktioner för palliativ vård

Här hittar du arbetsbeskrivningar, checklistor, rutiner och instruktioner för palliativ vård, dödsfall, läkemedel och symtomskattning.

Arbetsbeskrivningar

Dödsfall

Läkemedel

Symtomskattning

Uppdaterad: 2019-06-10
Magdalena Fritzson, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion