Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Information till vårdgivare

Rutiner och instruktioner för palliativ vård

Här hittar du arbetsbeskrivningar, checklistor, rutiner och instruktioner för palliativ vård, dödsfall, läkemedel och symtomskattning.

Arbetsbeskrivningar

Dödsfall

Följande är flyttat till vår nya webbplats, Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län

 • Omhändertagande av den döde (Vårdhandboken, nytt fönster)
 • Bårhusjournal (Wordblankett RjL 1149 Version 1 2015.1)
 • Iakttagelser vid väntat dödsfall, blankett (Wordblankett)
 • Rutiner vid dödsfall i hemmet

Läkemedel

Följande är flyttat till vår nya webbplats, Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län

 • Förbrukningsjournal narkotika (se Övriga blanketter - läkemedel, nytt fönster) eller skriv ut pdf direkt
 • Konverteringsguide opioider version 2015 (pdf, nytt fönster)
 • Behovsläkemedel, Fakta

Symtomskattning

Följande är flyttat till vår nya webbplats, Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län

 • Abbey pain scale, Svenska palliativregistret (nytt fönster)
 • ROAG munhälsa, Svenska palliativregistret (nytt fönster)
 • Fickmanual Abbey pain scale och ROAG, svenska palliativregistret (nytt fönster)
 • Smärtskattningsinstrument, Vårdhandboken (nytt fönster)
 • Teckning för smärtskattning, Vårdhandboken (pdf, nytt fönster)
Uppdaterad: 2019-12-23
Magdalena Fritzson, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion