Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Samverkansgrupp palliativ vård i länet

Gruppen har ett uppdrag att:

- Vara en övergripande grupp med ansvar för uppföljning, omvärldsbevakning och analys av den palliativa vården i länet. Gruppen ska också föreslå förändringar och utvecklingsområden inom den palliativa vården i samverkan.  Gruppen ska bereda ärenden till övergripande grupp med mandat att föreslå förändringar i palliativa vården i länet.

- Beskriva hur styrning och ledning organiseras för den palliativa vården i samverkan mellan primärvård, kommunal vård och omsorg och sjukhusvård ska fungera.

- Kartlägga de GRIDD:ar som tagits fram ser ut för alla verksamheter i länet. (Bilaga.)

- Genomföra förbättringsarbeten för att nå de uppsatta kvalitetsmålen som finns  oavsett huvudman.

- Ta fram en gemensam utbildning i allmän palliativ vård tillgänglig för alla medarbetare i länet. Oavsett huvudman.  Beskriva konsekvenser för olika utbildningsstrategier avseende resurser och jämlik vård

- Anordna ett gemensamt utvecklingstillfälle för högre chefer inom Regionen, primärvården och kommunerna i syfte att skapa en gemensam målbild för palliativ vård i länet.

 

 

Deltagare

Ulrika Ribbholm, Utvecklingsledare Qulturum

Joakim Edvinsson, Utvecklingschef Medicinsk Vård

Anders Ström, Specialist inom palliativ vård, PVE Länssjukhuset Ryhov

Johan Skoglund, Verksamhetschef KK-kliniken, Länssjukhuset Ryhov

Helene Rygert, Sjuksköterska Palliativ vård Jönköpings kommun

Maria Kybjär, Sjuksköterska Palliativ vård, Gislaveds kommun

Cornelia Hjortås, Sjuksköterska Kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov.

Agneta Sahlberg, MAS, Mullsjö Kommun

Magdalena Fritzon, HSL-chef Nässjö kommun.

Emma Grundström, FoU-ledare, Kommunal utveckling.

 

 

Uppdaterad: 2017-08-29
Joakim Edvinsson, Medicin gemensamt, Medicinsk vård