Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Information till vårdgivare

Beslut om palliativ vård samt brytpunktssamtalet dokumenteras i journalmallen Brytpunktssamtal.

Alla dödsfall ska registreras i Svenska palliativregistret (nytt fönster).

Registrering och uppgifter om aktuell  täckningsgrad.

Uppdaterad: 2019-01-28
Susanne Bjärenberg, Habiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik