Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Information till vårdgivare

Beslut om palliativ vård

Efter bedömning utifrån kriterierna för palliativ vård beslutar läkare om palliativ vård. Därmed initieras en vårdkedja som ska präglas av ett palliativt förhållningssätt med fokus på kontinuitet, helhetssyn och aktiv symtomlindring.

Beslutet fattas i samråd och i samband med brytpunktsamtal då patient och närstående erhåller information och i dialog diskuterar möjligheter och målsättningar med den palliativa vården.

Beslut om palliativ vård samt brytpunktssamtalet dokumenteras i journalmallen Brytpunktssamtal.

Alla dödsfall ska registreras i Svenska palliativregistret (nytt fönster).

Registrering och uppgifter om aktuell  täckningsgrad.

Uppdaterad: 2017-09-01
Susanne Bjärenberg, Habiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik