Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Information till vårdgivare

Vårdpärm för palliativ vård 

Vårdpärmen används för att underlätta vården i hemmet får patienter som är inskrivna i palliativ vård i Jönköpings län.

Pärmen innehåller information och gemensam dokumentation för att hjälpa patienten och anhöriga att vara delaktiga i vården och kunna följa behandlingen.

Pärmen upprättas av vårdansvarig sjuk- eller distriktssköterska i samråd med patientens läkare. Pärmen ska följa patienten mellan olika vårdenheter.

I pärmen anges vem som är ansvarig distriktsläkare och vilken läkare som har ansvaret för patientens vård inom den specialiserade vården. Om denne även efter utskrivningen ansvarar för patientens vård ska detta tydligt anges.

Innehåll på sidan:

 

Innehåll/flikar i pärmen

1. Adresser och telefonnummer

 • Kontaktuppgifter till närstående och ansvariga inom sjukvård och kommun

2. Vård i hemmet

 • Om pärmen
 • Om närståendepenning (Föräkringskassan)
 • Om palliativ vård (Information från 1177)
 • Patienträttigheter

3. Läkemedel

 • Information till patienten om förskrivna läkemedel
 • Medicinlista från Cosmic
 • Narkotikajournal (kontrolläkemedel)
 • Signeringslistor för läkemedel
 • Vid behovsläkemedel (blankett eller Cosmic)

4. Pumpjournal

5. Diagnos, behandling och planering

 • Planeringsblad (aktuella aktiviteter i behandlingen)
 • Medicinsk epikris och omvårdnadsepikris från Cosmic
 • Rapportblad, hemtjänst och vårdpersonal
 • Vårdplan (komplett)
 • Signeringslistor för omvårdnad (CVK, såromläggning m m)

6. Skattningsskalor

 • Symtomskattning ESAS och Abbey pain scale mm.

7. Arbetsbeskrivningar

 • Blankett/remiss med instruktioner till ambulanspersonalen

8. Övrigt

 • Plats för patientens recept och "Mina anteckningar"

 

Mallar och blanketter för utskrift

Mer information

Information om patientens rättigheter, undersökningar, behandlingar och sjukdomar finns på landstingens gemensamma webbplats 1177.se.

1177.se (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-10-29
Ulrika Ribbholm, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion