Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Information till vårdgivare

Efterlevandenkät för palliativ vård 

Ansvarig sjuksköterska lämnar enkäten till anhörig/närstående 4-6 veckor efter att patienten avlidit.

Enkätsvaren skickas till palliativa vårdenheten inom respektive sjukvårdsområde.

Enkäten omarbetas för närvarande. Tills vidare kan den här enkäten användas:

Efterlevandenkät (pdf, nytt fönster).

Uppdaterad: 2017-09-01
Susanne Bjärenberg, Habiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik