Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Information till vårdgivare

Rutiner för extravak inom palliativ vård  

Rutinerna för extravak skiljer sig mellan länets kommuner.

Kontakta områdesansvarig sjuksköterska i respektive kommun för mer information.

Uppdaterad: 2017-09-01
Susanne Bjärenberg, Habiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik