Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Information till vårdgivare

Patientens rättigheter i palliativ vård 

Region Jönköpings län publicerar information om patienträttigheter på landstingens/regionernas gemensamma webbplats 1177.se.
Hänvisa gärna patienter och anhöriga till 1177.se.

Patientavgifter

Patienter i palliativ vård har rätt till avgiftsfria hemsjukvårdsbesök av läkare eller annan vårdpersonal.

Resor för patienter inskrivna i palliativ vård

Resor till och från den vanliga vården sker enligt de vanliga sjukresereglerna. Behandlande vårdgivare bedömer om hälsotillståndet är sådant att patienten inte klarar av att åka privat bil, buss eller tåg. En individuell prövning görs inför varje resa. Om patientens behov bedöms vara oförändrat och kräver högre service än normal resa finns möjlighet att skriva ett intyg som gäller i högst tre månader.

Information till patienter och anhöriga: Sjukresor i Jönköpings län, 1177.se (nytt fönster)

Tandvård

Alla som är inskrivna i palliativ vård har rätt att få "Intyg om nödvändig tandvård".

Regionens beslut om befrielse från egenavgift inom palliativ vård omfattar även nödvändig tandvård. Detta innebär att patienter som är inskrivna för "vård i livets slutskede" och som får hembesök av tandvårdspersonal inte debiteras någon patientavgift.

Vid besök på klinik debiteras patientavgift med 250 kronor. Samma regler som för nödvändig tandvård gäller, d v s bastandvård upp till 14 000 kronor utan bedömningsansökan.

Tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar, 1177.se (nytt fönster)

Tandvård om man har en funktionsnedsättning, 1177.se (nytt fönster)

Tandvård om man har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet, 1177.se (nytt fönster)
 

Uppdaterad: 2017-09-01
Susanne Bjärenberg, Habiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik