Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Utregistrering palliativ vård
Palliativa vårdenheten
Värnamo sjukvårdsområde

Personuppgifter


Exempel: 560110-1234

UppgiftslämnareOrsak till utregistrering?


Var avled patienten?

Var har patienten vårdats merparten av tiden i
palliativ vård? 

Har extravak använts?
Är efterlevandesamtal inplanerat?

 

 

Nedanstående gäller patienter som kommer från 
sjukhus till hemmet eller särskilt boende.

 

Erbjöds patienten ett hembesök av ansvarig
distriktsläkare inom 3 dygn efter hemkomsten
från sjukhuset?

 

 

Vårdplanerades patienten innan utskrivningen?

 

Vilka dokument fanns tillgängliga för dig som
vårdpersonal då du övertog vårdansvaret? 

Var informationen tillräcklig?

 

 

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2015-12-08
Susanne Bjärenberg, Habiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik