Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Smittskydd och vårdhygien – Utbildningsmaterial och presentationer

Influensavaccination - information för vaccinatörer om säsongen 2019/20

Presentationer från informationsträffarna 16, 22 och 24/10.

Smittskyddsläkaren informerar - webbföreläsning för primärvården

Presentation från webbföreläsning 1/10

Nästa datum för Smittskyddsläkaren informerar är 5/11 kl 12:15-12:45. Tema: Pneumokockvaccination

Här hittar du information om hur du ansluter till föreläsningen.

Hosta, feber, sveda... Vanliga infektioner i primärvård

Presentationer från Fakta-utbildning för sjuksköterskor september 2019.

Hygien i förskolan

Utbildningsmaterial för förskolechefer och hygienombud i förskolan

Administratörsutbildning i Svevac 2019

Utbildningsmaterial från 9, 10 och 23 /4

Hygienobservatörsträffar mars/april 2019

Presentationer från aulaträffarna för hygienobservatörerna 26/3, 27/3, 2/4 och 4/4.

Förskrivarutbildning inkontinens, våren 2019

-utbildning för sjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg

Vårdhygien för vård- och omsorgslärare

Presentationer från träff för vård- och omsorgslärare, Smittskydd Vårdhygien 27 november 2018

Smittskydd i Primärvården

Presentationer från utbildningen 23 november 2018

Hygienobservatörsträffar november 2018

Presentationer från aulaträffarna som riktade sig till Region Jönköpings läns hygienobservatörer och deras chefer

 

Vårdhygien vid vinterkräksjuka och influensa hösten 2018

Presentationer från informationsträffar 16-18 oktober.

Influensavaccinatörsträffar hösten 2018

Smittskyddsläkare Malin Bengnér, smittskyddssjuksköterska Ingela Hall, smittskyddssjuksköterska Matilda Bragd

Filmer från influensavaccinatörsträffarna

Sävsjö kommun september 2018

KAD-coacher 2018

Hygienobservatörsträffar april 2018

Presentationen från aulaträffarna i april som riktade sig till Region Jönköpings läns hygienobservatörer och deras chefer

Från smutsigt till rent

Presentationer från utbildningstillfällen 10-12 april, som riktade sig till personal och chefer från Region Jönköpings län och kommunernas särskilda boenden, som arbetar i sköljrum och med förrådshantering.

Spoldesinfektor-diskussionsfilm

 

 

 

 

 

Diskdesinfektor - diskussionsfilm

 

 

 

 

 

Ansvarig

Josefin Olsson
Administrativ samordnare, Smittskydd Vårdhygien

Mer information

Arkiv

Här hittar du material från våra föreläsningar och utbildningar 2017 och tidigare år

Uppdaterad: 2019-10-21
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion