Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Smittskydd och vårdhygien – Utbildningsmaterial och presentationer

Hosta, feber, sveda... Vanliga infektioner i primärvård

Presentationer från Fakta-utbildning för sjuksköterskor oktober/ november 2018

Vårdhygien vid vinterkräksjuka och influensa hösten 2018

Presentationer från informationsträffar 16-18 oktober.

 

Influensavaccinatörsträffar hösten 2018

Smittskyddsläkare Malin Bengnér, smittskyddssjuksköterska Ingela Hall, smittskyddssjuksköterska Matilda Bragd

Filmer från influensavaccinatörsträffarna

 

Sävsjö kommun september 2018

KAD-coacher 2018

Hygienobservatörsträffar april 2018

Presentationen från aulaträffarna i april som riktade sig till Region Jönköpings läns hygienobservatörer och deras chefer

Från smutsigt till rent

Presentationer från utbildningstillfällen 10-12 april, som riktade sig till personal och chefer från Region Jönköpings län och kommunernas särskilda boenden, som arbetar i sköljrum och med förrådshantering.

Spoldesinfektor-diskussionsfilm

 

 

 

 

 

 

Diskdesinfektor - diskussionsfilm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygien i förskola

Presentationer från utbildning 30 november 2017 --19 januari 2018

Nationellt nätverk Smittskydd i förskolan

Presentationer från utbildningsdag 28 november 2017 för personal inom smittskydd, miljö- och hälsoskydd, barnhälsovård och förskola.

Smittskydd i Primärvården

Presentationer från utbildningen 29 november 2017

Vårdhygien vid vinterkräksjuka och influensa 

Presentationer från träffar 24-26 oktober 2017

 

Influensavaccinationsmöten hösten 2017

 

Äldre med misstänkt urinvägsinfektion

-utbildning för sjuksköterskor i kommunal vård och omsorg, 2017-18

Urinvägsinfektioner hos äldre (pdf) -Amelie Magnander, hygienläkare; Valentina Soto Rosas, ST-läkare geriatrik

Handhygienens dag 5 maj 2017

Rätta svar tipspromenad

Nya barnvaccinationsföreskriften

Utbildningsdag 2017-01-26

Svårläkta sår och RiksSår

Underlag för utskrift av åhörarkopior (ppt)

 

Smittskydd i primärvården

23 november 2016

26 november 2015

 

Äldre med misstänkt urinvägsinfektion - Höst 2015

E-utbildning i form av bildspel med berättarröst. (Ca. 15 min lång)

 

Ansvarig

Josefin Olsson
Administrativ samordnare, Smittskydd Vårdhygien

Mer information

Arkiv

Uppdaterad: 2018-11-07
Josefin Olsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion