Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Biomedicinsk plattform

För att möta behovet av kompetens- och metodutveckling samverkar Medicinsk diagnostik, Hälsohögskolan i Jönköping och Futurum – akademin för hälsa och vård i Jönköpings län, i en Biomedicinsk plattform. Här möts studenter, lärare, forskare och kliniska specialister som drivs av ett intresse för att utveckla kunskapen och den kliniska tillämpningen av denna inom ämnesområdena biomedicin, medicinsk radiologi och klinisk fysiologi.

Plattformen är en mötesplats, ett forum för strategiska FoU-frågor, planering av grundutbildning, forskarutbildning, uppdragsutbildning, studenthandledning och examination.

Samarbete

Inom Hälsohögskolan finns utbildningsprogram för biomedicinska analytiker samt röntgensjuksköterskor. För att kunna erbjuda bästa möjliga utbildning med tanke på den snabba tekniska och metodologiska utvecklingen krävs ett nära samarbete med de diagnostiska verksamheterna inom Region Jönköpings län.

Aktiv forskning och utveckling

Inom diagnostiken bedrivs verksamhet inom de medicinska specialiteterna radiologi, klinisk fysiologi, nukleärmedicin, neurofysiologi, klinisk kemi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk patologi samt klinisk mikrobiologi. Verksamheten är kunskapsintensiv och i ständig förändring för att tillhandahålla sjukvården relevant klinisk diagnostik. Aktiv forskning och utveckling är därför en naturlig del av arbetet och på sikt en förutsättning för att förstå underliggande sjukdomsorsaker och utveckla ny diagnostik och behandling.

Region Jönköpings län har definierat tio profilområden för forskning. Inom klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen finns disputerade forskare/ handledare och forskarstuderande aktiva inom flera av profilområdena. Läs mer om profilområdena på Futurums webbplats.

Uppdaterad: 2017-01-09
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik