Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Kontaktpersoner och forskningsområden

Peter Blomstrand, överläkare inom klinisk fysiologi, forskar kring hjärtats funktion. Fotograf: Jenny Lindberg

Här hittar du kontaktpersoner inom forskning och utveckling och en kort beskrivning av respektive persons forskningsområde.
Kontaktpersonerna är länkade till kontaktkort på webbplatsen www.researchweb.org/is/sverige och öppnas i nytt fönster.

 

Klinisk fysiologi

 • Peter Blomstrand
  Kardiovaskulär och respiratorisk fysiologi.
 • Niclas Bjarnegård
  Hur hjärt/kärlsystemets egenskaper påverkas av livsstil, normalt åldrande och specifik kronisk sjukdom.
 • Jan Ohlsson
 • Eva Maret
 • Johnny Nijm
   

Laboratoriemedicin

Forskningsledare:
Jan Söderman epost:
Telefon 010-242 24 57

Laboratoriemedicins forskningsråd:

 • Jan Söderman, forskningsledare 
  epost:  
  telefon 010-242 24 57
 • Anna Jonsson Henningsson, medicinskt ansvarig chef, klinisk miklrobiologi
  epost:
  telefon: 010-242 12 26
 • Inga Zelvyté, medicinskt ansvarig chef, klinisk kemi
  epost:
  telefon 010-242 59 25
 • Christina Kårbjörn Gustafsson, medicinskt ansvarig chef, klinisk patologi
  (börjar den 20 augusti 2018)

Disputerade

 • Ute Engel
 • Maria Faresjö
 • Sofie Haglund
  Inflammatorisk tarmsjukdom - faktorer som påverkar behandlingseffekt; genomik, immunologi med mera. Molekylär diagnostik och farmakogenomik även vid andra sjukdomar.
 • Anna J. Henningsson
  Fästingburna infektioner: klinik, epidemiologi, immunologi, patogenes och diagnostik.
  Anna söker svar om borrelia
 • Sture Löfgren
  Biomarkörer för kolorektal cancer, huvud/nack-cancer och bröstcancer. Det åldrande immunsystemet och dess relation till CMV-infektion. Molekylär typning för epidemiologi och smittspridning
 • Andreas Matussek
 • Sara Mernelius                                                                                                                                                                                                                                                 Disputerade Disputerade på en avhandling om vårdhygieniska insatser för att förhindra spridning av Staphylococcus aureus inom förlossningsvården. Jobbar idag med molekylär typning och epidemiologiska studier av mikroorganismer som är av intresse för smittskydd och vårdhygien.
 • Lisa Stark
 • Jan Söderman
  Biomarkörprofilering (för diagnostik/behandling) och sjukdomsgenetik vid inflammatorisk tarmsjukdom och celiaki. Molekylära, mikrobiella typningsmetoder.
 • Inga Zelvyte
  Klinisk betydelse av fenotyp och nivå av alfa-1-antitrypsin hos patienter med olika cancer.
  Samband av alfa-1-antitrypsin fenotyp med sjukdomar med högt proteas aktivitet.
  Utvärdering av reflektiv testing som ett stöd vid kliniska frågeställningar i öppenvården. 
 • Nongnit Lewin
  Riskbedömning, sidoeffekter vid behandling samt överlevnad i samband med rökrelaterad cancer i öron-näsa-hals och lung-blåsregionen samt vid hormonrelaterad bröstcancer.
 • Emma Carlsson
 • Elisabeth Norén                                                                                                                                                                                                                                                                Genetik vid inflammatorisk tarmsjukdom med fokus på den epiteliala integriteten. 
 • Peter Wilhelmsson
  Fästingar och fästingburna infektioner: molekylärbiologi, epidemiologi, etiologi och diagnostik
 • Renate Slind Olsen  
  Genetiska och inflammatoriska biomarkörer samt studie av mikrobiom inom kolorektal cancer.

Doktorander

 • Olaf Dienus
 • Bengt-Åke Andersson 
  Genetiska, epigentiska och inflammatoriska biomarkörer för rökrelaterade tumörsjukdomar med fokus på huvud- och hals cancer.
 • Hanna Gustafsson Bragde 
  Forskar om uppkomst och diagnostik av glutenintolerans, med hjälp av framför allt molekylärbiologiska metoder.
 • Malin Lager                                                                                                                                                                                                                                                                   Fästingar och fästingburna infektioner med fokus på utveckling och utvärdering av molekylärbiologiska och serologiska metoder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 • Anna Åkerlund
 • Oda Husam
 • Anna Jogenfors  
  Staphylococcus aureus – aspekter på diagnostik, resistensutveckling och molekylär epidemiologi.

Medicinsk radiologi

 • Bo Sigstedt
 • Henriettae Ståhlbrandt
  Forskar på hjärnaktivitet, framför allt inom hjärnans belöningssystem, vid alkohol- och narkotikaanvändning med hjälp av funktionell MR.
Uppdaterad: 2018-10-18
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik