Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Anna söker svar om borrelia

Anna J. Henningsson, ST-läkare i klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov


Anna J. Henningsson, ST-läkare i klinisk mikrobiologi och specialistläkare i infektionsmedicin vid Länssjukhuset Ryhov, disputerade på en avhandling i november 2011.   

Vad handlar din forskning om?
– Min forskning handlar om immunförsvaret vid borreliainfektioner och hur det påverkar den kliniska bilden och sjukdomsförloppet.

Vilken nytta har resultaten i din avhandling för sjukvården?
– Vi har sett att barn som får neuroborrelios oftast blir friska fortare än äldre vuxna. Barn har också ofta kraftigare inflammatoriskt svar i cerebrospinalvätskan, så skillnaden i sjukdomsförlopp kanske delvis beror på immunförsvaret. Samtidigt är det viktigt att få behandling så fort som möjligt, för ju fortare man får det desto snabbare blir man frisk. Även om symtomen oftast är tydliga och distinkta, så är det nog lättare att misstolka dem hos vuxna än hos barn. Man tror kanske till exempel att smärtan i benet är ischias och inte borrelia. Hos barn ger neuroborrelios oftast huvudvärk, nackvärk och halvsidig ansiktsförlamning – symptom som snabbt för tankarna till borrelia.
– Våra studier på immunförsvaret bidrar till att öka kunskapen om borreliainfektionernas bakomliggande mekanismer, något som på längre sikt kan bidra till förbättrad diagnostik och vaccinutveckling. 

Vad vill du forska på i framtiden?
– Jag vill fortsätta att fördjupa studierna av hur immunförsvaret jobbar vid en borreliainfektion. Dessutom planerar vi att utvärdera nya diagnostiska tester för borrelia samt att studera epidemiologin av olika fästingburna infektioner.

Anna J. Hennings avhandling: "Clinical, Epidemiological and Immunological Aspects of Lyme Borreliosis with Special Focus on the Role of the Complement System"

Kontakt

Anna J. Henningsson

 

Uppdaterad: 2014-04-01
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik