Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Om forskning och utveckling

Kollage med tre bilder från verksamheter inom Medicinsk diagnostik.

Diagnostisk verksamhet bedrivs inom de medicinska specialiteterna klinisk kemi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk patologi, klinisk mikrobiologi, klinisk fysiologi, nukleärmedicin, neurofysiologi samt medicinsk radiologi. Verksamheten är kunskapsintensiv och i ständig förändring för att tillhandahålla sjukvården relevant klinisk diagnostik. Aktiv forskning och utveckling är därför en naturlig del av arbetet och på sikt en förutsättning för att förstå underliggande sjukdomsorsaker och utveckla ny diagnostik och behandling.

För att möta aktuella och framtida behov inom den kliniska diagnostiken satsar vi på forskning, utveckling och lärande. Forskning bedrivs inom alla specialitetera, i nära samarbete med kliniker inom Region Jönköpings län, forskare från Hälsohögskolan i Jönköping och Hälsouniversitet i Linköping. 
En särskild satsning har gjorts inom laboratoriemedicin, läs mer om forskning och utveckling vid laboratoriemedicin.

Region Jönköpings län har definierat tio profilområden för forskning. Inom klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen finns disputerade forskare/ handledare och forskarstuderande aktiva inom flera av profilområdena.  Läs mer om profilområdena på Futurums webbplats.

Futurum är Region Jönköpings läns enhet för forsknings- och studentfrågor. Genom Futurum kan medarbetare söka forskningsanslag. Läs mer om forskningsanslag på Futurums webbplats.
 

Uppdaterad: 2017-01-09
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik