Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Examensarbete

Karin Frykfeldt, biomedicinsk analytiker, handleder studenten Adam Jarl. Fotograf: Jenny Lindberg

Inom klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen finns det möjlighet för dig att göra ditt examensarbete. Vi erbjuder dig både metod- och vetenskaplig handledning. Ibland delas handledningen upp mellan oss och lärosätet vilket innebär att du får två handledare till ditt arbete, en som ansvarar för metoden och en som ansvarar för den vetenskapliga delen.

Klinisk fysiologi
Hos oss på klinisk fysiologi finns det möjlighet att göra din kandidatuppsats om du läser till biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi.

Laboratoriemedicin
På laboratoriemedicin kan vi erbjuda dig som läser till biomedicinsk analytiker, med inriktning laboratoriemedicin, att göra din kandidatuppsats inom någon av alla våra olika discipliner. För studenter vid Hälsohögskolan i Jönköping fördelas arbetena i samråd med kursansvarig lärare. Är du student på annan ort - kontakta VFU-ansvarig för vidare information.

Medicinsk radiologi
På de radiologiska klinikerna finns det möjlighet för dig som studerar till röntgensjuksköterska att göra din kandidatuppsats.

Forskning och utveckling (FoU)
Inom FoU finns flera pågående forskningsprojekt där möjlighet finns att göra både kandidat- och magisteruppsats. Vi tar emot bland annat blivande biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, molekylärbiologer och läkare men även dig som läser till exempel medicinsk biologi.

Du hittar mer information om kontaktpersoner och deras forskningsområden under Forskning och utveckling.

Kontakt

Klinisk fysiologi
Anna Göransson

Laboratoriemedicin
Sofie Svensson

Röntgen
Hanna Eckert Renquist

Mer information om utbildningarna

Mer information om utbildningarna finns på Hälsohögskolans webbplats, se länkarna nedan. Webbsidorna öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: 2017-01-09
Veronica Hanson, Kemilaboratoriet Jönköping, Psykiatri rehab o diagnostik