Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Ledningsstab Psykiatri, rehabilitering och diagnostik

Box 703
551 20 Jönköping
Besöksadress: Länssjukhuset Ryhov, hus B2

Använd i första hand e-postadressen till funktionsbrevlådan.

Sjukvårdsdirektör

Micael Edblom
010-242 23 32
070-588 74 99

Administrativ samordnare

Pernilla Svensson
010-242 23 27
070-545 07 88

Ekonomichef

Jonas Källvant
010-242 23 28
070-560 16 30

Kommunikationschef

Vesna Papacikic
010-242 23 38
070-682 23 38

IT-planeringschef

Ninna Ström
010-242 23 29
070-211 32 04

HR-chef

Birgitta Wandin-Ekström
010-242 11 79
070-342 43 45

Utvecklingschef

Anna Österström 
010-242 23 31 
070-417 55 00

Uppdaterad: 2017-10-16
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik