Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Barn- och ungdomshälsa

FAKTA Barn- och ungdomshälsa omfattar i första hand den medicinska hälso- och sjukvården för barn och ungdomar i Region Jönköpings län. Denna erbjuds inom barnhälsovården (BHV), primärvården (PV), barn- och ungdomsenheten (BUE), vilken består av barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i öppenvård (BUMM) och barn- och ungdomshälsan Kontakt Barn och ungdomshälsan, 1177 Vårdguiden (nytt fönster) samt barn- och ungdomsmedicinska kliniken (BK) och barnhabiliteringen.

BHV är sedan 2017-10-01 en egen länsövergripande verksamhet, oftast med mottagningar på Familjecentralerna, i några fall i anslutning till vårdcentralerna. BHV ingår inte i Vårdval.

BUMM är sedan 2017-10-01 en gemensam länsövergripande verksamhet, med mottagningar i Jönköping, Huskvarna, Eksjö, Nässjö, Värnamo. De läkare och sjuksköterskor som arbetar inom BUMM är specialister inom barn- och ungdomsmedicin. I Eksjö och Värnamo har BUMM ett jouransvar för sjukhusens förlossnings- och BB-avdelningar.

BK är en länsklinik, lokaliserad vid Länssjukhuset Ryhov. Den omfattar således alla barn och ungdomar inom Region Jönköpings län. Verksamheten innefattar jourverksamhet med egen barnakut dygnet runt, all barnmedicinsk slutenvård, dagsjukvård, specialiserad barnmedicinsk mottagning, neonatalavdelning inklusive neonatal intensivvård och transportverksamhet för sjuka nyfödda barn.

Sjukvård till barn och unga erbjuds även inom Kirurgisk vård, främst inom klinikerna för kirurgi, ortopedi, öron-näsa-hals och anestesi/intensivvård, (ibland i samverkan med BK eller BUMM).

Allmän barnmedicin

Barns specifika behov

Fördelning primärvård och barnsjukvård

Hud

Infektion och vaccination

Kardiologi

Kvinnohälsa

Luftvägar och allergi

Mage - Tarm

Neurologi och habilitering

Psykisk hälsa

Urinvägar/könsorgan

Ögon

Öron/Näsa/Hals (Faktagrupp Öron, näsa och hals)

Uppdaterad: 2018-11-02
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv