Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Riktlinjer för fördelning av akuta patienter mellan primärvård och barnsjukvård

Övergripande målsättning är att patienter som inte behöver specialistnivåns resurser ska handläggas i primärvården såväl dagtid som under jourtid.

Fall som primärt ska bedömas av distriktsläkare dagtid framtill kl. 22:00, övrig tid av jourhavande läkare

 • Alla ambulansfall ska till lämpligaste sjukvårdsinrättning.
 • Hög feber och med allmänpåverkan.
 • Barn med hosta och påverkat allmäntillstånd och/eller andningssvårigheter.
 • Kraftig allergisk reaktion.
 • Barn med upprepade kräkningar och/eller diarréer med eller utan påverkat allmäntillstånd.
 • Misstänkt koliksmärt av intervall karaktär.
 • Ormbett/insektsbett utan allmänpåverkan.
 • Ledbesvär utan trauma med feber, svullnad eller uttalade smärtor.
 • Misstänkt förgiftning även utan påverkat allmäntillstånd ska till närmaste mottagning.
 • ÖLI och öronsymtom.
 • Hosta med feber.
 • Astma.*
 • Kruppfall.*
 • UVI utan feber eller med feber om barnet är över 1 år och inte är allmänpåverkat.
 • Utslag utan allmänpåverkan.

Fall som primärt ska bedömas av barnläkare

 • Alla barn upp till 1 år ålder.
  Dagtid till barnläkare, övrig tid till barnkliniken Länssjukhuset Ryhov.
 • Misstanke om övergrepp och barnmisshandel.
  Dagtid till barnläkare, övrig tid till barnkliniken Länssjukhuset Ryhov.

Barn som söker nattetid och som inte klarar sig med rådgivning eller kan vänta till nästa dag hänvisas till Länssjukhuset Ryhov.

Uppdaterad: 2019-08-21
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv