Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Förstoppning hos barn, referenser

  1. Läkemedelsboken - Apoteket 2009
  2. Lindberg, Lagercrantz – Barnmedicin (Studentlitteratur 1999)
  3. Lindberg m.fl. - Gastroenterologi ur pediatrisk synvinkel (GlaxoWellcome 1995)
  4. Svenska näringsrekommendationer (SNR) Livsmedelsverket.
  5. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 43 e1-e13
  6.  Archives of Diseases in Childhood 1995; 73: 532-533

Mer information

Detta är en fördjupning till Förstoppning hos barn

Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv