Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Hjärtsymtom i samband med fysisk ansträngning

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Om det vid telefonkonsultation framkommer symtom så som syncope, bröstsmärtor, andningsbesvär, arytmi/ hjärtklappning/ojämn hjärtrytm, yrsel eller oklara kramper i samband med ansträngning görs en första bedömning på vårdcentral. Undantag är om barnet/ungdomen har eller haft hjärtsjukdom då kan hänvisning till barnkliniken Ryhov eller lokal barn- och ungdomsmedicinsk mottagning ske redan i telefonen.

Om man vid besöket upptäcker blåsljud, avsaknande av femoralispulsar, hypertoni, patologiskt EKG, kardiella symtom enligt ovan eller positiv hereditet kan remiss skickas till barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i öppenvård. Vid allvarliga symtom eller positiv hereditet skrivs remiss direkt till barn- och ungdomsmedicinska kliniken. 

Diagnostik och utredning

  • Anamnesen bör innehålla frågor om kardiella symtom enligt ovan, ansträngningsutlösta besvär, pågående infektion, träningsintensitet, viktutveckling och om det finns tid för återhämtning med mat och sömn.
  • I status kontrollera blodtryck, hjärtfrekvens, blåsljud, femoralispulsar, ev. pulsoximetri/PEF och EKG.
  • Ärftlighet för plötslig hjärtdöd före 40 års ålder, kardiomyopathi, medfödda hjärtsjukdomar eller Marfans syndrom. Samtliga hos förstagradssläkting.

Differentialdiagnoser kan vara: astma, skelett- eller muskelutlösta besvär, gastrointestinala besvär, kramper eller panikångest.

Prevention

Det är viktigt:

  • att prata med barnet/ungdomen om att aldrig träna med infektion i kroppen samt att undvika läkemedel eller andra droger som inte ordinerats av läkare.
  • att prata med barnet/ungdomen och föräldrarna runt träningens intensitet. Vad och vem är drivkraften bakom träningen. Egendomliga symtom kan vara barnets/ ungdomens enda sätt att signalera att han/hon inte vill utöva idrotten i den omfattning som omgivningen kräver och förväntar.

Behandling

Om den kroppsliga undersökningen, inklusive EKG är normal och händelsebeskrivningen inte inger misstanke om kardiell genes, bör samtalet innehålla resonemang om att ont i kroppen och bröstet i samband med träning kan vara kroppens sätt att säga ifrån. Överväg differentialdiagnoser enligt ovan.

Fastställt: 2009-04-01

Reviderad: 2019-04-24

Giltigt till och med: 2021-04-24

Fastställt av: Medicinsk programgrupp barn och primärvård

Ansvarig grupp: Barn- och ungdomshälsa

Granskat av grupp: Barn- och ungdomshälsa

Kontaktperson för innehåll:

Ann Grännö Alm, Verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Jkp län, Medicinsk vård

Författare:

Karin Jönsson, Distriktsläkare, Hälsans vårdcentral 1 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv

Uppdaterad: 2019-05-13
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv