Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Hjärtsymtom i samband med fysisk ansträngning

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Om det vid telefonkonsultation framkommer symtom så som syncope, bröstsmärtor, andningsbesvär, arytmi/ hjärtklappning/ojämn hjärtrytm, yrsel eller oklara kramper i samband med ansträngning görs en första bedömning på vårdcentral. Undantag är om barnet/ungdomen har eller haft hjärtsjukdom då kan hänvisning till barnkliniken Ryhov eller lokal barn- och ungdomsmedicinsk mottagning ske redan i telefonen.

Om man vid besöket upptäcker blåsljud, avsaknande av femoralispulsar, hypertoni, patologiskt EKG, kardiella symtom enligt ovan eller positiv hereditet kan remiss skickas till Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i öppenvård.   

Diagnostik och utredning

  • Anamnesen bör innehålla frågor om kardiella symtom enligt ovan, ansträngningsutlösta besvär, pågående infektion, träningsintensitet, viktutveckling och om det finns tid för återhämtning med mat och sömn.
  • I status kontrollera blodtryck, hjärtfrekvens, blåsljud, femoralispulsar, ev. pulsoximetri/PEF och EKG.
  • Ärftlighet för plötslig hjärtdöd före 40 års ålder, kardiomyopathi, medfödda hjärtsjukdomar eller Marfans syndrom
  • Yngre män med hereditet, elitidrottare (> 10 timmars träning/vecka), träningsutlösta kardiella symtom, plötslig tidig hjärtdöd eller hypertrofisk kardiomyopathi i närmsta släkten betraktas som högriskindivider.

Differentialdiagnoser kan vara: astma, skelett- eller muskelutlösta besvär, gastrointestinala besvär, kramper eller panikångest.

Prevention

Det är viktigt:

  • att prata med barnet/ungdomen om att aldrig träna med infektion i kroppen samt att undvika läkemedel eller andra droger som inte ordinerats av läkare.
  • att prata med barnet/ungdomen och föräldrarna runt träningens intensitet. Vad och vem är drivkraften bakom träningen. Egendomliga symtom kan vara barnets/ ungdomens enda sätt att signalera att han/hon inte vill utöva idrotten i den omfattning som omgivningen kräver och förväntar.

Behandling

Om den kroppsliga undersökningen är normal bör samtalet innehålla resonemang om att ont i kroppen och bröstet i samband med träning kan vara kroppens sätt att säga ifrån. Överväg differentialdiagnoser enligt ovan.

Fastställt: 2009-04-01

Reviderad: 2017-06-20

Giltigt till och med: 2019-06-20

Fastställt av: Medicinsk programgrupp barn och primärvård

Ansvarig grupp: Barn- och ungdomshälsa

Granskat av grupp: Barn- och ungdomshälsa

Kontaktperson för innehåll:

Ann Grännö Alm, Verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Jkp län, Medicinsk vård

Författare:

Karin Jönsson, Distriktsläkare, Hälsans vårdcentral 1 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv

Uppdaterad: 2018-09-12
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv