Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Resistens med malignitetsmisstanke hos barn och ungdom 0-17 år

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Oklara resistenser där malignitetsmisstanke föreligger ska remitteras direkt för vidare utredning till barnkliniken Ryhov. Ta alltid kontakt med bakjour på barnkliniken för att bestämma handlingsplan.

Exempel på resistenser

  • Resistenser, solida tumörer i muskler, leder eller skelett. 
  • Resistenser i hud, underhud eller mjukdelar inkluderat buk.
  • Förstorade lymfkörtlar med allmänsymtom där blodsjukdom eller lymfom ej kan uteslutas.
  • Lymfkörtlar som primärt bedöms som infektionsrelaterade men som sedan tillväxer, trots primärt normal blodbild inkl.diff.

Fördelen med direkt remittering till barnkliniken är att patienten kan träffa en för fallet lämplig specialist. Denna/denne bedömer och beslutar om den fortsatta utredningen, kopplar in barnonkologiska teamet som informerar och stöttar familjen under utredningens gång.

Barnläkaren ansvarar också för eventuella remisser till andra lokala specialister och specialister på regionnivå. Barnkliniken samarbetar på regionnivå med Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg rörande dessa tumörformer.

Psykosociala insatser

Vid diagnos involveras såväl kurator som psykolog enligt en standardvårdplan.

Fastställt: 2009-09-30

Reviderad: 2019-04-24

Giltigt till och med: 2021-04-24

Fastställt av: Medicinsk programgrupp primärvård och barn

Ansvarig grupp: Barn- och ungdomshälsa

Granskat av grupp: Barn- och ungdomshälsa

Kontaktperson för innehåll:

Ann Grännö Alm, Verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Jkp län, Medicinsk vård

Författare:

Karin Jönsson, Distriktsläkare, Hälsans vårdcentral 1 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv

Margaretha Stenmarker, Bitr verksamhetschef, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion

Uppdaterad: 2019-05-03
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv