Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Hälta hos barn

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

 • < 1 år handläggs primärt på närmaste barnmottagning.
 • ≥ 1 år handläggs primärt på vårdcentral.

Lättare distorsioner och okomplicerade coxitis simplex kan skötas av distriktsläkare.

Barn med hälta och hög feber, (där feber inte kan härledas till annan orsak), CRP-stegring eller tumörmisstanke, remiss akut till barnkliniken. 

Diagnostik och utredning

Ofta är hälta behäftad med smärta. En vanlig orsak till hälta är trauma. Små barn har svårt att lokalisera var smärtan sitter. Undersök därför alltid knä och höft samt röntga frikostigt. Barnet och föräldrarna söker ofta akut men besvären kan ha varit långdragna men inte uppmärksammats. Ringa trauma krävs för att orsaka skelettskada hos barn framförallt i förskoleåldern. OBS frakturer behöver inte ge svullnad men palpationsömhet. Gör en noggrann anamnes och undersökning med CRP, trauma, tidssamband?

Viktiga anamnesuppgifter

 • symtomduration
 • akut debut eller smygande
 • pågående eller tidigare infektion och/eller feber
 • belastnings relaterad smärta/nattlig smärta
 • svullnad
 • utslag
 • morgonstelhet

Barn som söker VC med hälta utan feber, med eller utan trauma och utan CRP stegring:

 • Fraktur/distorsion?
 • Coxitis simplex? Se länk under Patientinformation!
 • Morbus Perthes? Se länk under Patientinformation!
 • Epifysiolys? Se länk under Patientinformation!
 • Tumör?

Om status är avvikande, påtaglig ömhet vid palpation, rörelseinskränkning i led etc remitteras barnet direkt till röntgen. Behöver sällan göras på jourtid. Handläggning efter röntgen ska framgå av remissen. På radiologen kopieras remissen.

 1. Vid skelettskada går barnet + remissen + röntgensvar till ortopedakuten.
 2. Om normalfynd går barnet och föräldrarna hem.

Behandling

Om normal klinisk undersökning, expektans 2-3 dygn och vid behov smärtstillande och planerad telefonuppföljning. En lindrig distorsion och coxitis simplex bör bli bättre under denna tid men om barnet fortfarande inte vill gå ska barnet åter samma dygn till VC för ny bedömning. Därefter vid behov remittering till barnmottagning i öppenvård inom ett dygn eller till barnakuten.

Rehabilitering

Vid långvarig hälta utan andra kliniska symtom remitteras barnet till en sjukgymnast på barnkliniken Ryhov för bedömning och eventuell behandling.

Fastställt: 2010-01-30

Reviderad: 2020-02-25

Giltigt till och med: 2022-02-25

Fastställt av: Medicinsk programgrupp barn och primärvård

Ansvarig grupp: Barn- och ungdomshälsa

Granskat av grupp: Barn- och ungdomshälsa

Kontaktperson för innehåll:

Ann Grännö Alm, Verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Jkp län, Medicinsk vård

Författare:

Uppdaterad: 2020-03-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv