Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Fördelning av barn med icke akuta medicinska (ej ortopediska/kirurgiska) sjukdomstillstånd mellan primärvård och barnsjukvård

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Dokumentet är bland annat avsett att underlätta för telefonrådgivningen. Utgångspunkt är att föräldrar oavsett var de ringer ska få hjälp att hitta rätt och inte hänvisas runt.

Alla barn <1 år handläggs dagtid av barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, akut sjuka barn <1 år under jourtid (måndag-fredag 17.00-08.00 + lördag, söndag och helgdag) av barnakuten Ryhov. Undantagen från denna grundregel sammanfattas i tabellen nedan. Övriga handlägges dagtid av vårdcentral eller jourcentral (måndag-fredag 17.00-22.00 + lördag, söndag och helgdag 10.00-22.00).

I samband med ev remiss till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning bör rekvisition av tillväxtkurva från Barnhälsovården eller Elevhälsan ske (målsmans medgivande krävs), om inte förälder har och kan ta med den själv. Ange på rekvisitionsblanketten att tillväxtkurvan kan skickas direkt till remissmottagaren. 

Diagnostik och utredning

 

Besvär BUMM Vårdcentral Anmärkning
Födoämnesallergier

<18 år
 

 

Gäller basfödoämnen; mjölk, fisk, vete etc. som kan behöva dietistkontakt, samt allvarliga allergiska födoämnesreaktioner
 

Astma - uppföljning och kontroller

<6 år

≥6 år

Astma hos barn
Primär enures <18 år   Aktuellt  från 6 års ålder
Huvudvärk <6 år  
 
≥6 år Huvudvärk (återkommande) hos barn och ungdomar
Fetma (iso-BMI >30) <18 år   Övervikt och fetma bland barn och ungdomar. 1177 Vårdguiden (nytt fönster)
Flyktingbarn - hälsoundersökning <6 år ≥6 år Hälso- och sjukvård till barn och ungdomar från andra länder
Feberkramper och epilepsiutredningar

<18 år 

  Feberkramper, PM (begränsad läsbehörighet, nytt fönster)
Celiaki

<18 år 

  Vid stark misstanke, med klart förhöjt transglutaminas, remiss till barnkliniken.
Tillväxtstörning och utvecklingsavvikelser <18 år   Vid remiss bifoga
alltid tillväxtkurva
Ätstörningar <18 år   Vid stark misstanke anorexia nervosa direkt till BUP Ätproblematik hos barn och ungdomar
Stark tumörmisstanke <18 år   Skickas direkt till barnkliniken.

För barn som sköts av barnkliniken rekommenderas vid akuta tillstånd kontakt med barnakuten för beslut om var barnet ska skötas.

Fastställt: 2010-10-27

Reviderad: 2020-02-25

Giltigt till och med: 2022-02-25

Fastställt av: Medicinsk programgrupp primärvård och barn- och ungdomsmedicinska kliniken

Ansvarig grupp: Barn- och ungdomshälsa

Granskat av grupp: Barn- och ungdomshälsa

Kontaktperson för innehåll:

Ann Grännö Alm, Verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Jkp län, Medicinsk vård

Författare:

Karin Jönsson, Distriktsläkare, Hälsans vårdcentral 1 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv

Lars Larsson, Överläkare, Eksjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Göran Oldaeus, Överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård

Lars Johansson, Direktör utb kultur, Stab

Ann Grännö Alm, Verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Jkp län, Medicinsk vård

Elizabet Muhic, Utredare, Medicin gemensamt, Medicinsk vård

Katarina Abrahamsson, Distriktsläkare, Eksjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Uppdaterad: 2020-03-18
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv