Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Referenser

  • Oates M. 1997, Sjöström K. 2002, Cott A 2003, Wisner K. 2003, Nilsson E et al 2002
  • "När kroppen är gravid och själen sjuk". Häggström Lars, Reis Margreta
  • Barnafödande och psykisk sjukdom, Svensk förening för obstetrik och gynekologi. Rapport nr 62 2009
  • "Det späda barnet som anhörig" - hur kan vi forma hållbara strukturer för att uppmärksamma det spåda barnets behov när en förälder har en psykisk sjukdom. Allmänna Barnhuset, 2010
Uppdaterad: 2018-05-18
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv